HARRASTETOIMINTA

Vapaa-ajan harrastetoimintaa Helsingissä

Tarjoamme erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille sekä perheille monipuolista toimintaa Helsingissä.

Viikoittaisiin harrastusryhmiin ovat tervetulleita kaikki lapset ja nuoret, joilla on erityisiä tarpeita ja jotka hyötyvät pienessä ryhmässä harrastamisesta. Ryhmiä ohjaavat ammattilaiset huolehtivat siitä, että toiminta sovelletaan jokaiselle sopivaksi.

Kaikissa ryhmissä harjoitellaan harrastamista ja miten viettää mielekästä vapaa-aikaa. Sosiaaliset taidot vahvistuvat toiminnassamme ryhmässä opittujen muiden taitojen rinnalla. Yhdistys tuottaa myös fysio- ja toimintaterapiaa sekä NUOTTI-valmennusta.

Tervetuloa mukaan!

Toimintaan ovat tervetulleita kaikki erityistä tukea tarvitsevat henkilöt, jotka haluavat liikkua, saada uusia harrastuksia sekä ystäviä. Harrastamisen myötä lapset ja nuoret oppivat liikunnallisia, arkielämän ja vuorovaikutustaitoja. Ryhmiä ohjaavat ammattilaiset huolehtivat siitä, että toiminta sopii jokaiselle ja hänen erityistarpeensa on huomioitu.

Ryhmäkoot ovat pieniä. Osallistujia on ryhmää kohden neljästä kahdeksaan. Ryhmät rakennetaan jokaisen tarpeita tukeviksi, jotta jokaisen on mukava harrastaa. Mikäli ryhmäläisellä on jatkuvan yksilöllisen tuen tai avustuksen tarve, tulee oma avustaja olla mukana. Tarjoamme ryhmätoiminnan rinnalla yksilöohjausta.

Oheisessa oppaassa kerromme mitä pitää ottaa huomioon toiminnassamme. Siinä on lisäksi tietoa mitä tukea ja mistä voit saada, jotta pääset meille harrastamaan. Opas päivitetään aina uuden kauden alkaessa.

Tervetuloa harrastamaan kevät 2022 -opas

Kevät 2022 etä- ja lähitoiminnat

Kevät 2022 lukujärjestys

 

Tutustu harrasteryhmiin