Ilmaisun Huoneella pelataan ja keskustellaan

Ilmaisun Huoneella vahvistetaan vuorovaikutustaitoja ja opitaan uusia keinoja ilmaista itseään. Erilaiset välineet auttavat tulemaan ymmärretyksi.Toiminnan myötä lapset ja nuoret oppivat sosiaalisia, arkielämän taitoja sekä ryhmässä että yleisissä ympäristöissä toimimista. Syksyn aikana toteutetaan kolme erilaista ryhmää; sosiaalisen median ryhmä, peliryhmä ja luovat toiminnot ryhmä.

Ilmaisun Huone täydentää yhdistyksen palveluita

llmaisun Huone on harrastustoimintaa kehittävä hanke, jonka ensimmäiset ryhmät aloittavat syksyllä 2020. Hanke kestää joulukuuhun 2022.

Aloite hankkeelle on tullut keväällä 2018 yhdistyksen vanhemmilta ja heidän lastensa terapeuteilta. He ovat toiveneet ammatillisesti ohjattua harrastustoimintaa, joka tukee lapsen puheterapiassa opittuja taitoja. Ilmaisun Huoneen ryhmät toimivat Kunnon Huoneen sekä Toiminnan Huoneen rinnalla.

Projektikoordinaattorin lisäksi hankkeessa on mukana Mahdollisuus lapselle ry:n henkilökuntaa, monia yhteistyökumppaneita ja hankkeen ohjausryhmä sekä nuorten kehittäjäryhmä. Nuorten kehittäjäryhmä on joukko kehittämisestä kiinnostuneita nuoria, joilla on omakohtaista kokemusta harrastamisesta. Heidän avullaan ryhmätoiminnat suunnitellaan parhaiten vastaamaan kohderyhmän tarpeita.

Hankkeen toiminta on tarkoitettu pääkaupunkiseudulla asuville erityistä tukea tarvitseville lapsille, nuorille ja nuorille aikuisille. Toiminta on suunniteltu hyödyttämään kahdessa eri nivelvaiheessa olevaa ryhmää.

Ensimmäinen on lapset ja nuoret, joiden puheterapia on juuri loppunut tai on loppumassa. Puheterapian loppumisen myötä lapset eivät välttämättä ole valmiita siirtymään harrastuksiin, joissa ei huomioida erityisen tuen tarvetta. Ilmaisun Huoneessa lapset ja nuoret pääsevät vielä harjoittamaan valmiuksia ja taitoja, joita puheterapiassakin opeteltiin. Ryhmät luovat turvallisen, hauskan ja vertaistuellisen ympäristön.

Toinen nivelvaihe on itsenäistyvät nuoret. Eli nuoret, jotka siirtyvät opintojen, työelämän ja eri asumismuotojen välillä. Tämä on myös vaihe, jolloin nuori itse ja/tai hänen lähiympäristönsä ilmaisevat kiinnostuksen kodin ulkopuoliseen vapaa-ajantoimintaan. Nuorella ei kuitenkaan välttämättä ole kaikkia taitoja tai valmiuksia osallistua itseään kiinnostavaan harrastukseen. Vuorovaikutustaitojen puutteen myötä myös kavereiden saaminen hankaloituu. Ilmaisun Huoneen ryhmissä voi turvallisesti sekä mielekkäällä tavalla harjoitella kaveritaitoja sekä itsenäistymisen ja oman elämän taitoja.

Mukana hankkeessa ovat Kehitysvammaliitto, Uudenmaan CP-yhdistys, CP-liitto, Teatteri ILMI Ö ja Bass Camp ry.

Hanke tekee mielellään yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Jos sinulla on ideoita tai kysymyksiä, voit ottaa yhteyttä hankkeen koordinaattoriin.

Yhteystiedot:

Projektikoordinaattori Tuuli Ahonen

Puh. 050 544 4611
tuuli@malary.fi