Tänään 20.1. on julkaistu puheenjohtajamme Petri Sämpin ja toiminnanjohtajamme Anna-Mari Laitilan mielipidekirjoitus Helsingin sanomissa. Halusimme ottaa kantaa rajoitusten vaikutuksista erityisesti tukea tarvitsevien ihmisten ja heidän läheistensä elämään. Koronarajoitukset vaativat todella taitavaa tulkintaa ja meillä on huoli lapsista, nuorista ja nuorista aikuisista!

Mielipidekirjoitus:

”Erityislasten ja -nuorten kohdalla koronarajoitukset vaikuttavat rajusti perheisiin. Myös itsenäistyneet, tukea tarvitsevat aikuiset, ovat joutuneet kaventamaan elämäänsä paljon. Osa meistä tarvitsee muiden tukea ja apua koko elämänsä ajan. Miten tulkitsemme heidän ihmisoikeuksiansa rajoituksissa, kun nuoruus rakentuu tuen varaan ja aikuisuus perustuu kykyyn tehdä omia päätöksiä sekä kantaa vastuuta elämästään?

Rajoitusten takana on abstrakti, vaikeasti ymmärrettävä kokonaisuus, joka näkyy mielekkäiden toimintojen loppumisena, elinpiirin merkittävänä kaventumisena ja rutiinien muuttumisena. Opinnot, kuntoutus ja harrastukset ovat varmistaneet asioita, jotka kehittävät ja tuottavat elämänlaatua. Nyt elämästä ovat poissa ystävät, mahdollisuus kehittyä, läheisten mahdollisuus vapaa-aikaan ja merkittävä joukko ammattilaisia, jotka ovat varmistaneet elämänlaatua.

Harrastustoiminnan organisaatioita rahoittavat erilaiset julkiset rahoituslähteet, jotka määrittelevät avustettavien kohteiden arvoja. Koronan osalta on tärkeää, että järjestöt ja seurat sitoutuvat koronatalkoisiin. Hallitus ja kunnat eivät linjaa palvelujen tuottamista vaan organisaatioiden on osattava linjata toiminta, joka on kohdennettu koko elämän ajan tukea, apua ja ohjausta tarvitseville ihmisille. Elämme ristiriidassa: miten tuotamme palveluja kaikenikäisille vaarantamatta oikeuksia hyvinvointiin ja samalla turvallisuutta koronan osalta.

Toiminta rakennetaan aina harrastajan oman mielenkiinnon ja tarpeiden, ei totuttujen kategorioiden kuten ikä tai sukupuoli, perusteella. Erityisryhmillä ei ole mahdollisuutta valita palveluja yksityisestä tarjonnasta, jolla ei riitä osaaminen tuottaa erityispalvelua. Monet erityisihmisistä tarvitsevat etätoimintaan osallistumiseksi muiden apua.

Julkisuudessa keskustellaan harrastustoiminnan rajoittamisen vaikutuksista lapsiin ja nuoriin. Emme saa unohtaa erityisryhmiä, joiden kohdalla nykyiset linjaukset harrastustoiminnan osalta heikentävät merkittävästi hyvinvointia kaikenikäisillä. Juuri heidän kohdallaan rajoitusten aiheuttamaa hyvinvoinnin aukkoa kurotaan pitkään umpeen.

Petri Sämpi, puheenjohtaja
Anna-Mari Laitila, toiminnanjohtaja”