NUOTTI-valmennus

NUOTTI-valmennus tarjoaa henkilökohtaista valmennusta

NUOTTI –valmennus on Kelan maksutonta henkilökohtaista valmennusta 16-29 -vuotiaalle nuorelle. Nuori voi tarvita tukea tulevaisuuden suunnittelussa, kuten opiskelussa tai opiskelemaan tai työelämään pääsyssä toimintakyvyn heikentymisen vuoksi.

Valmennukseen hakeminen ei edellytä diagnoosia tai lääkärintodistusta.

Lisää elämänlaatua NUOTTI-valmennuksen avulla

NUOTTI-valmennus tukee tulevaisuuden suunnittelua. NUOTTI-valmennus on 16-29–vuotiaille, jotka ovat ilman opiskelu- tai työpaikkaa. Tai, jos opiskelut ovat vaarassa keskeytyä tukitoimista huolimatta.

NUOTTI-valmennuksessa vahvistetaan käsitystä omista vahvuuksista ja voimavaroista. Lisäksi elämänhallintaan ja työelämävalmiuksiin liittyviä taitoja, kuten ajankäytön hallintaa ja suunnitelmallisuutta vahvistetaan.

Edellä mainittuihin vaikeuksiin vaikuttavat häiriöt aistiärsykkeiden käsittelyssä aivoissa. Aivojen kyky vastaanottaa ja käsitellä aistitietoa on edellytys kaikelle toiminnalle. Tyypillistä aistiärsykkeisiin poikkeavasti reagoiville lapsille on oman kehon heikko tiedostaminen, joka häiritsee päivittäisten perustoimintojen, liikunnallisten, kognitiivisten (mm. muisti ja ongelmanratkaisu) sekä sosiaalisten taitojen oppimista ja minäkäsityksen kypsymistä.

Miten NUOTTI-valmennus toteutetaan?

Saat tueksesi henkilökohtaisen valmentajan, jonka kanssa suunnittelet ja toteutat yksilöllistä valmennusta. Se sisältää enintään 20 x 60 minuutin tapaamista enintään 5 kk aikana. Tapaamiset toteutetaan sinun valitsemassasi paikassa tai etänä. Voit saada kuntoutusrahaa NUOTTI-valmennuksen ajan.

Nuotti-valmentaja

Anna-Mari Laitila

Sosionomi YAMK

Puh. 045 874 6746
anna-mari@malary.fi

Koulutus:

Sosionomi YAMK, kuntoutus

Työkokemus:

Espoon kaupungin vammaispalvelut
Nuorten palveluohjaus ja nivelvaiheen suunnittelu
Työllistämispalvelut osatyökykyisille
Aivovammaliitto, vertaistuki, kouluttaminen ja viestintä
Mahdollisuus lapselle ry 10/2017 alkaen

Erityisosaaminen:

Nivelvaiheen suunnittelu
Palvelujärjestelmä
Erityisesti tukea tarvitsevien ihmisten ohjaus
Neurologiset haasteet

Kielitaito:

Suomi, englanti