045 605 6165 info@malary.fi

Aloitin sosionomiopintoihin liittyvän työharjoittelun Mahdollisuus lapselle yhdistyksellä tammikuussa 2024. Tarkemmin ottaen aloitin yhdistyksen Antoisa-hankkeessa työskentelyn, jonka tarkoituksena on tuottaa autismiesteetöntä vapaa-ajan toimintaa autisminkirjon nuorille ja nuorille aikuisille. Antoisa-hankkeen toiminta on kehitetty aitoon tarpeeseen, sillä autismiystävällistä harrastustoimintaa on vähän tarjolla valtakunnallisesti. Mieleinen harrastustoiminta, jossa yksilö pystyy rentoutumaan, on elintärkeää hyvinvoinnin kannalta. Parhaimmillaan rennon tekemisen äärellä arjen velvoitteet unohtuvat, ja rentous valtaa koko kehon.  

Olen oppinut todella paljon uutta autisminkirjon teemasta. Työharjoittelu on ollut kirjaimellisesti hyvin antoisaa. Olen päässyt mukaan verkostoyhteistyöhön, jota hanketyö on vahvasti. Olen päässyt verkostoitumaan sekä yhdistyksen ammattilaisten että myös muiden yhteistyötahojen kanssa, kun olemme järjestäneet toimintaa. Verkostoituinen on avannut minulle uusia ajatuksen aihioita tulevaisuuden työuraa ajatellen. Olen päässyt suunnittelemaan harrastustoimintaa pääsääntöisesti yhteistyössä hankkeen projektikoordinaattorin kanssa, mutta myös yhdistyksen muiden ammattilaisten kanssa tarvittaessa. Nuorten harrastustoiminnan suunnittelu on ollut minulle täysin uusi asia, vaikkakin aiemmassa työssä olen suunnitellut ja toteuttanut vapaaehtoista päivätoimintaa. Olen oppinut, että suunnittelussa pitää ottaa vahvasti huomioon erityisiä seikkoja, joita ovat esimerkiksi toiminnan vapaamuotoisuus, avoimuus ja kynnyksettömyys. Olen päässyt tekemään yhdistykselle sosiaaliseen mediaan sisältöä, joka on ollut minulle todella mieluisaa puuhaa ja olen oppinut, että sisällön saavutettavuus moniaistillisesti on tärkeä seikka muistaa.   

Olen työstänyt listaa valtakunnallisesti tarjottavasta nuorille ja nuorille aikuisille suunnatusta autismiesteettömästä harrastustoiminnasta. Tähän mennessä etsintä työn tuloksena arvioisin, että autismiystävällistä harrastustoimintaa on tarjolla valtakunnallisesti, mutta pääosin ne toteutuvat isoimmissa kaupungeissa. Yksi este osallisuudelle voivat olla pitkät välimatkat, jos harrastus vaatii fyysistä läsnäoloa. Suurin osa löytämistäni harrastuksista olivat maksuttomia, joka madaltaa olennaisesti kynnystä osallistua harrastukseen.  

Antoisa-hankkeen tuottamaa toimintaa on autisminkirjon nuorille suunnattu maksuton ja matalan kynnyksen olohuone toiminta, joka aloittaa toimintansa kevätkaudella 2024 alkaen 26.3. Olohuone toiminta toteutuu tiistaisin Helsingin seudun erilaiset oppijat ry tiloissa Helsingin keskustassa ja perjantaisin Mahdollisuus lapselle yhdistyksen tiloissa Konalassa. Olohuoneessa toteutetaan nuorten toiveiden mukaista toimintaa, mutta ohjattuakin toimintaa on suunniteltu esimerkiksi legojen rakentaminen, tietovisat tai kokkailu. Harrastuslistan tekeminen on vielä kesken, joten jos organisaatiosi tarjoaa matalan kynnyksen tai jopa kynnyksetöntä vapaa-ajan toimintaa autisminkirjon nuorille tai nuorille aikuisille niin otahan meihin yhteyttä antoisa@malary.fi, niin laitetaan toiminta listalle. Harrastuslista julkaistaan Mahdollisuus lapselle yhdistyksen verkkosivuilla kevään 2024 aikana.  

Aurinkoisin terveisin
Sosionomi-harjoittelija Minna