Projektit

ILMAISUN HUONE TÄYDENTÄÄ YHDISTYKSEN PALVELUITA 

Ilmaisun Huone on keväällä 2020 alkanut harrastustoimintaa kehittävä hanke, jonka ensimmäiset ryhmät alkoivat syksyllä 2020. Hanke kestää joulukuuhun 2022, jonka jälkeen toiminta jatkuu yhdistyksen toimintana Kunnon Huoneen sekä Toiminnan Huoneen rinnalla. 

Hanktäydentää sekä kehittää pääkaupunkiseudun harrastetarjontaa erityistä tukea tarvitseville lapsille, nuorille sekä nuorille aikuisille. Päätavoitteena on edistää lasten ja nuorten sosiaalisia taitoja turvallisessa, vertaistuellisessa ympäristössä. Samalla vahvistetaan osallistujan itsevarmuutta, erilaisia vuorovaikutusmenetelmiä, uusia ilmaisutapoja sekä kommunikaation apuvälineiden käyttöä. Hanke toteutetaan Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen avustamiskeskuks STEAn avustuksella.

Mukana hankkeessa ovat Kehitysvammaliitto, Uudenmaan CP-yhdistys, CP-liitto, Teatteri ILMI Ö ja Bass Camp ry. Monipuoliset verkostot auttavat saavuttamaan kohderyhmän monipuolisesti ja oikea-aikaisesti sekä ohjaamaan heidät oikean palvelun pariin. 

Hanke tekee mielellään yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Jos sinulla on ideoita tai kysymyksiä, voit ottaa yhteyttä hankkeen koordinaattoriin. 

Yhteystiedot:
Projektikoordinaattori Tuuli Ahonen
Puh. 050 544 4611
tuuli@malary.fi 

Juoksukoulu

Urlus-Säätiö myönsi Kunnon Huoneelle avustusta erityisnuorten kestävyysharjoittelua tukevalle ryhmälle. Kestävyyden kehittämisen
vaatimukset, kuten pitkäjänteisyys, sitoutuminen, epämukavuuden sieto ja yksilöllinen tavoitteellisuus tekevät kestävyysharjoittelun toteuttamisesta vaativaa kenelle tahansa.

Juoksukoulu-hankkeen tuottaa juoksualan ammattilainen sekä Kunnon Huoneen ohjaajat, jotka ottavat huomioon kaikki toimintakyvyn sekä kestävyysharjoittelun haasteet. Tavoitteena on tarjota edistyneille nuorille tavoitteellista urheilua.

Avustuksen avulla tuotetaan lisäksi harjoitusjuoksutapahtuma ”Malaryn matka”, joka kutsuu mukaan kaikkia alueen erityisnuoria, joille muodostetaan eri luokkia kuntotason mukaan. Vastaavaa tapahtumaa ei ole aiemmin järjestetty.

Juoksuryhmän lopullisena tavoitteena on osallistua suurelle yleisölle suunnattuun juoksutapahtumaan keväällä 2022.

Hankkeen ajoitus on huhtikuu 21 – kesäkuu 22.  Juoksukoulun tavoitteena on tarjota toiminta, jonka avulla voi turvallisesti haastaa itsensä ja osallistua suuren yleisön tapahtumaan ammattilaisten tarjoaman tuen avulla.

Päivitys 5.8.2021

Juoksukoulu aloittaa harjoittelunsa tiistaina 17.8. ja juoksukouluvalmentajana toimii Mitja Kylliäinen. Mukana ohjaamassa on aina myös Kunnon Huoneen ohjaaja.

Lisätietoja: kunnonhuone@malary.fi

Juoksukoulun logo, jossa lapset juoksevat

Viedään viestiä -hanke

STEA myönsi yhdistykselle avustuksen, jolla on kehitetty vuosien 2018-2020 aikana viestintää monin eri tavoin. Verkkosivut uudistettiin, luotiin uusi visuaalinen ilme sekä käytiin läpi kaikki viestinnän prosessit markkinoinnista sisäiseen viestintään. Samalla arvioitiin yhdistyksen tarkoitusta ja vahvistettiin arvot yhdessä hallituksen kanssa. Hankkeen tavoitetta viestinnän osallisuudesta ei saavutettu koronapandemian takia. Osallisuuden vahvistaminen jäi vuodelle 2021, jolloin kehitetään #MunMalary-hankkeen kautta nuorten ääntä toiminnassa.