Projektit

ILMAISUN HUONE TÄYDENTÄÄ YHDISTYKSEN PALVELUITA 

Ilmaisun Huone on keväällä 2020 alkanut harrastustoimintaa kehittävä hanke, jonka ensimmäiset ryhmät alkoivat syksyllä 2020. Hanke kestää joulukuuhun 2022, jonka jälkeen toiminta jatkuu yhdistyksen toimintana Kunnon Huoneen sekä Toiminnan Huoneen rinnalla. 

Hanktäydentää sekä kehittää pääkaupunkiseudun harrastetarjontaa erityistä tukea tarvitseville lapsille, nuorille sekä nuorille aikuisille. Päätavoitteena on edistää lasten ja nuorten sosiaalisia taitoja turvallisessa, vertaistuellisessa ympäristössä. Samalla vahvistetaan osallistujan itsevarmuutta, erilaisia vuorovaikutusmenetelmiä, uusia ilmaisutapoja sekä kommunikaation apuvälineiden käyttöä. Hanke toteutetaan Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen avustamiskeskuks STEAn avustuksella.

Mukana hankkeessa ovat Kehitysvammaliitto, Uudenmaan CP-yhdistys, CP-liitto, Teatteri ILMI Ö ja Bass Camp ry. Monipuoliset verkostot auttavat saavuttamaan kohderyhmän monipuolisesti ja oikea-aikaisesti sekä ohjaamaan heidät oikean palvelun pariin. 

Hanke tekee mielellään yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Jos sinulla on ideoita tai kysymyksiä, voit ottaa yhteyttä hankkeen koordinaattoriin. 

Yhteystiedot:
Projektikoordinaattori Tuuli Ahonen
Puh. 050 544 4611
tuuli@malary.fi 

Juoksukoulu

Urlus-Säätiö myönsi Kunnon Huoneelle avustusta erityisnuorten kestävyysharjoittelua tukevalle ryhmälle. Kestävyyden kehittämisen
vaatimukset, kuten pitkäjänteisyys, sitoutuminen, epämukavuuden sieto ja yksilöllinen tavoitteellisuus tekevät kestävyysharjoittelun toteuttamisesta vaativaa kenelle tahansa.

Juoksukoulu-hankkeen tuottaa juoksualan ammattilainen Mitja Kylliäinen sekä Kunnon Huoneen ohjaajat, jotka ottavat huomioon kaikki toimintakyvyn sekä kestävyysharjoittelun haasteet. Tavoitteena on tarjota edistyneille nuorille tavoitteellista urheilua.

Avustuksen avulla tuotetaan harjoitusjuoksutapahtuma Malaryn matka, joka kutsuu mukaan kaikkia alueen erityisnuoria, joille muodostetaan eri luokkia kuntotason mukaan. Vastaavaa tapahtumaa ei ole aiemmin järjestetty.

Juoksuryhmän lopullisena tavoitteena on osallistua suurelle yleisölle suunnattuun juoksutapahtumaan keväällä 2022.

Hankkeen ajoitus on huhtikuu 21 – kesäkuu 22.  Juoksukoulun tavoitteena on tarjota toiminta, jonka avulla voi turvallisesti haastaa itsensä ja osallistua suuren yleisön tapahtumaan ammattilaisten tarjoaman tuen avulla.

 

Lisätietoja: kunnonhuone@malary.fi

Juoksukoulun logo, jossa lapset juoksevat.

#MunMalary -nuorten viestintää

STEA myönsi yhdistykselle avustuksen, jolla on kehitetty vuosien 2018-2020 aikana viestintää merkittävästi.  Hankkeen tavoite viestinnän osallisuudesta saavutettiin #MunMalary-hankkeen kautta. Toiminnassa on mukana yhdistyksen nuoria, jotka tuottavat nuorten näköistä viestintää ja arvioivat onko osallistujat otettu riittävästi viestinnässä huomioon.

Malaryn malli

MALARY-malli on pandemian aikana tuotettu opas erityisharrasteryhmien ohjaamiseen. Opas on tarkoitettu henkilöille, jotka suunnittelevat tai jo toimivat erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten parissa.

Oppaasta saa käytännön ohjeita ja vinkkejä ryhmän ohjaamiseen ja toteuttamiseen. Oppaassa kerrotaan, miten huomioida yksilölliset tarpeet, muodostaa niiden perusteella kaikkia tukeva ryhmä ja miten toimia erilaisissa yksilöllisissä tilanteissa. Oppaassa pohditaan myös omaa ohjaajuutta erityisryhmien ohjaajana.

Kirjoittajilla on pitkä kokemus erityisesti tukea tarvitsevien lasten, nuorten ja nuorten aikuisten harrasteryhmien ohjaamisesta.

Lisätietoja: info@malary.fi

Malaryn malli