045 605 6165 info@malary.fi

Projektit

ANTOISA – autismikirjon nuorille toimintaa, onnistumisia ja iloa kodin ulkopuolella!

ANTOISA on keväällä 2023 alkanut 3-vuotinen hanke. Hanke toteutetaan yhdessä pääkaupunkiseudulla toimivan Autismiyhdistys PAUT ry:n kanssa. Hanke toteutetaan Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen avustamiskeskus STEAn avustuksella.

Kohderyhmänä ANTOISA-hankkeessa on 16–29-vuotiaat itsenäisesti toimivat autisminkirjon nuoret, joilla ei ole kehitysvammaa. Tarkoituksena on vahvistaa nuorten hyvinvointia vapaa-ajanvieton valinnan mahdollisuuksia lisäämällä. Hankkeen kohdenuoret viettävät vapaa-aikansa pääasiassa joko lapsuudenkodissaan tai omassa kodissaan pääosin yksin.

Tahdomme järjestää näille nuorille harrastustoimintaa ja selvittää mikä sitouttaa heitä kodin ulkopuolisiin harrastuksiin ja vertaisten kohtaamiseen.

Hankkeen etenemistä voit seurata sosiaalisessa mediassa. Löydät meidät Instagramista ja Facebookista. Ota tilimme seurantaan ja saat aina tietää mitä hankkeessa tapahtuu.

Hanke tekee mielellään yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Jos sinulla on ideoita tai kysymyksiä, voit ottaa yhteyttä hankkeen projektikoordinaattoriin.

Yhteystiedot:
Meri Aaltonen
Projektikoordinaattori
puh. 050 547 8219
meri@malary.fi

ILMAISUN HUONE TÄYDENSI YHDISTYKSEN PALVELUITA 

Ilmaisun Huone alkoi keväällä 2020 harrastustoimintaa kehittävä hanke, jonka ensimmäiset ryhmät alkoivat samana syksynä. Vuodesta 2023 hanke on jatkanut toimintaansa osana yhdistyksen muuta harrastustoimintaa.

Hanke on täydentänyt ja kehittänyt pääkaupunkiseudun harrastetarjontaa erityistä tukea tarvitseville lapsille, nuorille sekä nuorille aikuisille. Päätavoitteena on ollut edistää lasten ja nuorten sosiaalisia taitoja turvallisessa, vertaistuellisessa ympäristössä. Samalla vahvistettiin osallistujan itsevarmuutta, erilaisia vuorovaikutusmenetelmiä, uusia ilmaisutapoja sekä kommunikaation apuvälineiden käyttöä. Hanke toteutettiin Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen avustamiskeskus STEAn avustuksella.

Hankkeessa ovat olleet mukana Kehitysvammaliitto, Uudenmaan CP-yhdistys, CP-liitto ja Teatteri ILMI Ö. Monipuoliset verkostot auttavat saavuttamaan kohderyhmän monipuolisesti ja oikea-aikaisesti sekä ohjaamaan heidät oikean palvelun pariin.

Ilmaisun Huone

Malaryn malli

MALARY-malli on pandemian aikana tuotettu opas erityisharrasteryhmien ohjaamiseen. Opas on tarkoitettu henkilöille, jotka suunnittelevat tai jo toimivat erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten parissa.

Oppaasta saa käytännön ohjeita ja vinkkejä ryhmän ohjaamiseen ja toteuttamiseen. Oppaassa kerrotaan, miten huomioida yksilölliset tarpeet, muodostaa niiden perusteella kaikkia tukeva ryhmä ja miten toimia erilaisissa yksilöllisissä tilanteissa. Oppaassa pohditaan myös omaa ohjaajuutta erityisryhmien ohjaajana.

Kirjoittajilla on pitkä kokemus erityisesti tukea tarvitsevien lasten, nuorten ja nuorten aikuisten harrasteryhmien ohjaamisesta.

Lisätietoja: info@malary.fi

Malaryn malli