045 605 6165 info@malary.fi

ILMAISUN HUONE

Ilmaisun Huone – sosiaalisia ja vuorovaikutustaitoja

Ilmaisun Huoneella ohjaus on aktiivista sosiaalisten ja vuorovaikutustaitojen tukemista. Ilmaisun Huone on yksi kolmesta harrastuspalvelustamme.

Toiminnan myötä lapset ja nuoret oppivat sosiaalisten taitojen lisäksi ryhmässä ja yleisissä ympäristöissä toimimista. Otamme huomioon yksilölliset tarpeet ja mielenkiinnon kohteet.

Lapset pääsevät oppimaan yhdessä toimimista ilon, leikin ja henkilökohtaisen tuen avulla.  Tuemme toimintaa vahvistamalla vuorovaikutusta, voimaantuen ja iloiten onnistumisista. Nuorten kanssa painotus on keskustelevan kulttuurin luomisessa, muiden huomioimisessa sekä yhteiskunnassa toimimisessa.

Mitä opimme ryhmässä?

Lapset ja nuoret oppivat vuorovaikutuksen taitojen lisäksi ryhmässä ja yleisissä ympäristöissä toimimista.

Nuorten tulevaisuus

Nuorten digi- ja itsenäisyystaitoihin keskittyvä ryhmä, joka tukee nuorta kohti itsenäistä, oman näköistä arkea

Tutuksi tulevat mm. somettaminen, raha-asiat, asumiseen liittyvät asiat sekä oma hyvinvointi. Nuori pääsee pureutumaan itseään kiinnostaviin aiheisiin porukalla. Aiheet ja tavat käsitellä niitä ovat ryhmäläisten valitsemia.

Ryhmä kokoontuu Konalassa sekä Helsingin keskustassa.

Leikki tutuksi

Ryhmä luo turvallisen ja vertaistuellisen ympäristön leikille. Harjoittelemme leikkitaitoja sekä erilaisia tapoja leikkiä.

Leikkiryhmät ovat suunnattu lapsille, joilla on hankaluuksia osallistua leikkiin kavereiden kanssa tai leikkiä yksin.

Toinen ryhmistä on alle kouluikäisille ja toinen alakouluikäisille lapsille.

Maalauksen lyhytkurssit

Tule maalaamaan oma taulu ja tutustumaan maalauksen eri menetelmiin rennosti, omalla tyylillä! 

Vahvistamme luovin menetelmin itseilmaisua, vuorovaikutteisuutta sekä itsetuntemusta.

Lue lisää muista lyhytkurssiteemoista Lyhytkurssit-sivulta.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä, kerromme mielellämme lisää.

ilmaisunhuone@malary.fi

Vuorovaikutustaidot

Opettelemme tapoja toimia erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa, laajennetaan sanavarastoa ja kehitämme tunnetaitoja. Käymme läpi erilaisia vuorovaikutusmenetelmiä, uusia ilmaisutapoja sekä kommunikaation apuvälineiden käyttöä.

Itsevarmuus

Vahvistamme osallistujan itsevarmuutta kommunikoitsijana/vuorovaikuttajana. Jokaisen mielipide on kuulemisen arvoinen. Tuemme ja kannustamme toinen toisiamme, tasavertaisina toimijoina. Saamme onnistumisen ja pärjäämisen kokemuksia. Sinä osaat ja sinä pystyt.

Itseilmaisu

Itseilmaisua kehittämällä vahvistamme kykyä tunnistaa ja tuoda esille omia tunteita ja mietteitä erilaisin menetelmin. Itseilmaisun kautta kehittyvät myös sosiaaliset taidot. Kun opit ilmaisemaan itseäsi monipuolisesti, saat paljon myös takaisin.

Tavoitteet

Ilmaisun Huoneella vuorovaikutustaitoja ja sosiaalisia taitoja edistetään harrastuksen kautta. Toiminta on suunnattu lapsille, nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmissä käytetään erilaisia vuorovaikutusmenetelmiä ja kommunikaation tueksi tarkoitettuja apuvälineitä.

Toiminnan myötä lapset ja nuoret oppivat sosiaalisia taitoja, sekä ryhmässä että yleisissä ympäristöissä toimimista. Tavoitteena on kartuttaa sanavarastoa ja rohkaista nuorta vuorovaikuttajana ja itsenäisenä toimijana.

Toiminta innostaa ja sitouttaa uuteen harrastukseen. Toiminnan kautta tutustutaan yhteiskunnan palveluihin ja miten toimia niissä.

pad

Ilmaisun Huoneen ryhmäaikataulu

Muutokset aikatauluihin mahdollisia

Maanantai:

18.15–19.30
Taidekurssit (nuoret)

Keskiviikko:

17.30–18.30
Leikkiryhmä (lapset) TÄYNNÄ

 

Torstai:

17.00–18.00
Nuorten tulevaisuus (nuoret ja nuoret aikuiset)

 

 

Perjantaisin tai lauantaisin

Nuorten illat kokoontuvat kerran kuukaudessa.

Perhehulinat kerran kuussa (lapset)

Tuuli Ahonen

Harrastustoiminnan suunnittelija

Puh. 050 544 4611
tuuli@malary.fi

Miten tulla mukaan?

Uudet harrastajat

Lähesty meitä sähköpostitse, puhelimitse tai tule käymään. Kutsumme uudet asiakkaat yhteydenoton jälkeen tutustumaan toimintaan, jotta voimme suunnitella jokaiselle parhaiten sopivan ryhmän. Ryhmiin saa tulla tutustumaan ympäri vuoden ilman sitoutumista.

Yhdistyksen tilat soveltuvat pyörätuolia käyttäville asiakkaille.

Missä ryhmät pidetään?

Ryhmä pidetään yhdistyksen omissa tiloissa Konalantie 47 B, 00390 Helsinki.

Osa toiminnasta voidaan järjestää ulkona, josta ilmoitetaan erikseen tilanteen mukaan.

Tiedustelut ja ilmoittautuminen

Puh. 050 544 4611
ilmaisunhuone@malary.fi