045 605 6165 info@malary.fi

Maailma digitalisoituu, ja olemme sen huomanneet yhdistyksessämme. Digitalisoituva yhteiskunta avaa monia uusia mahdollisuuksia, mutta luo eriarvoistumisen vaaroja. Haluamme olla tässä yhteiskunnan muutoksessa mukana. Olemme suunnitelleet uusia ryhmiä digitaalisen pelaamisen sekä sosiaalisen median pariin.

Palvelujen, sosiaalisten suhteiden ja muun toiminnan siirtyessä yhä enemmän digitaaliseen muotoon korostuvat myös digitaidot ja -taidottomuus. Erityisryhmien vaara syrjäytyä siirtyy fyysisen yhteiskunnan lisäksi digitaaliseen maailmaan. Digitaalisella syrjäytymisellä tarkoitetaan lähtökohtaisesti kahta asiaa: ei osata tai voida hyödyntää erilaisia sähköisiä palveluita eikä pystytä osallistumaan kanssakäymiseen vertaistensa seuraan verkossa (Sanna Lappalainen – digi kuuluu kaikille).

Nuorten keskeisimmät mediat ovat sosiaalinen media sekä digitaaliset pelit. Näyttää siltä, että varsinkin pelaaminen näyttelee keskeistä osaa lasten ja nuorten tieto- ja viestintäteknologisia taitojen kartuttamisessa (Tero Huttunen – kohti digitaalista nuorisotyötä 2016). Sosiaalinen media ja digipelit ovat nuoria motivoivia ympäristöjä toimia. Ne ovat myös ympäristöt, jossa muutkin nuoret viettävän ison osan vapaa-ajastaan.

Someryhmä on yli 13-vuotiaille somesta kiinnostuneille nuorille tarkoitettu viikoittain kokoontuva harrasteryhmä. Käymme läpi sosiaalisen median pelisääntöjä, turvallisuutta ja sen mahdollisuuksia. Ohjaajan tuella ryhmästä luodaan paikka, missä nuoret voivat tuottaa omannäköistä sisältöä sekä ilmaista itseään. Someryhmässä tarkoituksena on osallistaa nuoria digitaaliseen vuorovaikutukseen, löytää internetin ilot eri sosiaalisen median alustojen kautta. Opettelemme yhdessä valokuvausta, kuvien muokkausta ja muuta sisällöntuottamista itseilmaisun tukena.

Digipeliryhmässä tarjotaan mahdollisuus pelata yhdessä ja kohdata muita nuoria, jotka ovat kiinnostuneet digitaalisesta pelaamisesta sekä pelikulttuurista ylipäänsä. Tukilinjan avustuksen ansiosta rakennamme yhdessä ryhmäläisten kanssa oman tietokoneen. Pääsemme tutustumaan tietokoneen tekniseen puoleen. Päätavoitteena on pitää yhdessä hauskaa ja saada onnistumisen kokemuksia sekä tutustua muihin samanhenkisiin nuoriin. Lisäksi tavoitteena on vahvistaa nuorten omia taitoja niin, että he pystyvät toimimaan omatoimisesti digitaalisen pelaamisen eri ympäristöissä. Ryhmässä pelattaviksi peleiksi valitsemme yhdessä pelattavia pelejä, niin kilpailullisia kuin luovia. Opettelemme pelien avulla sääntöjen noudattamista, luovuutta sekä yhteistyötaitoja.

Erityistä tukea tarvitseville nuorille pitää tarjota yksilöllistä tukea. Tämä vaatii pienen ryhmäkoon sekä ammattitaitoiset ohjaajat. Mahdollisuus lapselle ry:n ryhmät ovat aina kooltaan pieniä ja ohjaajat alan ammattilaisia. Pystymme vastaamaan jokaisen yksilön sekä ryhmän vaatimiin erityistarpeisiin.

Erityisryhmien taitojen sekä fyysisten valmiuksien ohella asenteet ovat suuri digitaalista osallisuutta rajoittava tekijä. Asenteet ovat hidas muuttaa, mutta ryhmät ovat helppo ympäristö tutustuttaa nuori sosiaaliseen mediaan ja digipelaamiseen. Ryhmässä tukea sekä ohjaajan apua ja neuvoja saa koko ajan. Somen käyttö on turvallista aloittaa. Kuvien sekä muiden vaihtoehtoisten kommunikaatiomenetelmien avulla pystytään tekemään digitaalisesta maailmasta ymmärrettävä sekä lähestyttävä antamalla toimintaohjeita ymmärrettävästi. Näiden kautta opitaan laitteiden oikeaoppinen käyttö kotona. Turvallisessa, vertaistuellisessa ympäristössä on helppo puhua itseään mietityttävistä aiheista, joita someen ja digipelaamisen sosiaalisiin aspekteihin helposti liittyy.

Digitaalinen maailma voi vaikuttaa vanhemmille negatiivisena ja tämän vuoksi on erittäin tärkeää, että ohjaajilla on vankka aiheosaaminen digitaalisuudesta. Ryhmien avulla halutaan osoittaa pelaamisen ja kehittyvien digitaitojen olevan nuorille voimavara eikä asia, mitä pitäisi pelätä tai turhaa rajoittaa. Vanhempien ja muiden lähellä olevien aikuisten asenteet digipelaamista sekä sosiaalista mediaa kohtaan saattavat jopa muuttua.

Someryhmä sekä Digipeliryhmä alkavat syksyllä 2020. Toivottavasti nähdään pian livenä ja diginä!
Ilmaisun Huoneen projektikoordinaattori Tuuli Ahonen ja Digipeliryhmän ohjaaja Elja Kaartinen

Someryhmä sekä Digipeliryhmä alkavat syksyllä 2020.
Lisätietoja ryhmistä ja toiminnasta:
Someryhmä: tuuli@malary.fi 0505444611
Digipeliryhmä: elja@malary.fi 050 347 6218

lähteet: 
https://www.verke.org/wp-content/uploads/2016/10/Kohti-digitaalista-nuorisotyota-1.pdf
https://mediakasvatus.fi/wp-content/uploads/2019/10/Medianuoruus-5-Digi-kuuluu-kaikille.pdf