ILMAISUN HUONE

Ilmaisun Huoneella pelataan ja keskustellaan

Ilmaisun Huoneella vahvistetaan vuorovaikutustaitoja ja opitaan uusia keinoja ilmaista itseään. Erilaiset välineet auttavat tulemaan ymmärretyksi.

Toiminnan myötä lapset ja nuoret oppivat sosiaalisia taitoja sekä ryhmässä että yleisissä ympäristöissä toimimista.

Ilmaisun Huone täydentää yhdistyksen palveluita

llmaisun Huone on Kunnon ja Toiminnan Huoneen rinnalla syksyllä 2020 aloittava uusi palvelu.

Aloite Ilmaisun Huoneelle on tullut yhdistyksen vanhemmilta ja heidän lastensa terapeuteilta. He ovat toiveneet ammatillisesti ohjattua harrastustoimintaa, joka tukee lapsen puheterapiassa opittuja taitoja.

Projektikoordinaattorin lisäksi hankkeessa on mukana Mahdollisuus lapselle ry:n henkilökuntaa, monia yhteistyökumppaneita ja hankkeen ohjausryhmä sekä nuorten kehittäjäryhmä. Nuorten kehittäjäryhmä on joukko kehittämisestä kiinnostuneita nuoria, joilla on omakohtaista kokemusta harrastamisesta. Heidän avullaan ryhmätoiminnat suunnitellaan parhaiten vastaamaan kohderyhmän tarpeita.

Hankkeen toiminta on tarkoitettu pääkaupunkiseudulla asuville erityistä tukea tarvitseville lapsille, nuorille ja nuorille aikuisille. Toiminta on suunniteltu hyödyttämään kahdessa eri nivelvaiheessa olevaa ryhmää.

Ensimmäinen on lapset ja nuoret, joiden puheterapia on juuri loppunut tai on loppumassa. Puheterapian loppumisen myötä lapset eivät välttämättä ole valmiita siirtymään harrastuksiin, joissa ei huomioida erityisen tuen tarvetta. Ilmaisun Huoneessa lapset ja nuoret pääsevät vielä harjoittamaan valmiuksia ja taitoja, joita puheterapiassakin opeteltiin. Ryhmät luovat turvallisen, hauskan ja vertaistuellisen ympäristön.

Toinen nivelvaihe on itsenäistyvät nuoret. Eli nuoret, jotka siirtyvät opintojen, työelämän ja eri asumismuotojen välillä. Tämä on myös vaihe, jolloin nuori itse ja/tai hänen lähiympäristönsä ilmaisevat kiinnostuksen kodin ulkopuoliseen vapaa-ajantoimintaan. Nuorella ei kuitenkaan välttämättä ole kaikkia taitoja tai valmiuksia osallistua itseään kiinnostavaan harrastukseen. Vuorovaikutustaitojen puutteen myötä myös kavereiden saaminen hankaloituu. Ilmaisun Huoneen ryhmissä voi turvallisesti sekä mielekkäällä tavalla harjoitella kaveritaitoja sekä itsenäistymisen ja oman elämän taitoja.

Mukana hankkeessa ovat Kehitysvammaliitto, Uudenmaan CP-yhdistys, CP-liitto, Teatteri ILMI Ö ja Bass Camp ry.

Hanke tekee mielellään yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Jos sinulla on ideoita tai kysymyksiä, voit ottaa yhteyttä hankkeen koordinaattoriin.

Yhteystiedot:

Projektikoordinaattori Tuuli Ahonen

Puh. 050 544 4611
tuuli@malary.fi

Mitä ryhmissä opitaan?

Lapset ja nuoret oppivat sosiaalisia taitoja sekä ryhmässä että yleisissä ympäristöissä toimimista.

Someryhmä

Yli 13-vuotiaille suunnattu ryhmä, jossa harjoitellaan mielenkiintoisen sisällön tuottamista, somen käyttöä, itseilmaisua ja vuorovaikutteisuutta unohtamatta turvallisuutta. Opitaan itsensä näköisiä tapoja ilmaista ja viestiä somessa.

Pelailu alakouluikäisille sekä nuorille

Pelataan erilaisia lauta- ja roolipelejä, joissa harjoitellaan tiimityöskentelyä, sääntöjen noudattamista ja vuorovaikutusta muiden kanssa alakouluikäisten ja nuorten omissa ryhmissä pitämällä yhdessä hauskaa.

Luovaa toimintaa nuorille

Vahvistetaan itseilmaisua, vuorovaikutteisuutta sekä itsetuntemusta luovin menetelmin. Ryhmässä pääsee toteuttamaan itseään monenlaisin eri keinoin. Suunnattu nuorille, jotka ensisijaisesti kommunikoivat vaihtoehtoisilla menetelmillä.

Vuorovaikutustaidot

Opetellaan tapoja toimia erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa, laajennetaan sanavarastoa ja kehitetään tunnetaitoja. Käydään läpi erilaisia vuorovaikutusmenetelmiä, uusia ilmaisutapoja sekä kommunikaation apuvälineiden käyttöä.

Itsevarmuus

Vahvistetaan osallistujan itsevarmuutta kommunikoitsijana/vuorovaikuttajana. Jokaisen mielipide on kuulemisen arvoinen. Tuemme ja jannustamme toinen toisiamme, tasavertaisina toimijoina. Saamme onnistumisen ja pärjäämisen kokemuksia. Sinä osaat ja sinä pystyt.

Itseilmaisu

Itseilmaisua kehittämällä edistetään kykyä tunnistaa ja tuoda esille omia tunteita ja mietteitä. erilaisin menetelmin. Itseilmaisun kautta kehittyy myös sosiaaliset taidot. Kun opit ilmaisemaan itseäsi monipuolisesti, saat paljon myös takaisin.

Tavoitteet

Tavoitteina on edistää lasten ja nuorten vuorovaikutusvalmiuksia ja -taitoja. Toiminta on suunnattu lapsille, nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmissä käytetään erilaisia vuorovaikutusmenetelmiä ja kommunikaation tueksi tarkoitettuja apuvälineitä.

Toiminnan myötä lapset ja nuoret oppivat sosiaalisia taitoja, sekä ryhmässä että yleisissä ympäristöissä toimimista. Tavoitteena on kartuttaa sanavarastoa ja rohkaista nuorta vuorovaikuttajana ja itsenäisenä toimijana.

Toiminta innostaa ja sitouttaa uuteen harrastukseen. Toiminnan kautta tutustutaan yhteiskunnan palveluihin ja miten toimia niissä.

Syksyn 2020 ryhmäaikataulu

Maanantai:

16:15 – 17:30
Lasten pelailu (uusi)

17:45 – 19:00
Nuorten pelailu (uusi)

Tiistai:

16:30 – 18:00
Luovat toiminnot -ryhmä (uusi)

Keskiviikko:

16:30-17:30
Tanssi

17:45-18:45
Tanssi

17:45 – 19:00
Someryhmä (uusi)

Ilmaisun Huoneen ohjaaja

Tuuli Ahonen

Projektikoordinaattori

Puh. 050 544 4611
tuuli@malary.fi

Miten tulla mukaan?

Uudet harrastajat

Lähesty meitä sähköpostitse, puhelimitse tai tule käymään. Kutsumme uudet asiakkaat yhteydenoton jälkeen tutustumaan toimintaan, jotta voimme suunnitella jokaiselle parhaiten sopivan ryhmän. Ryhmiin saa tulla tutustumaan ympäri vuoden ilman sitoutumista.

Yhdistyksen tilat soveltuvat pyörätuolia käyttäville asiakkaille.

Missä ryhmät pidetään?

Ilmaisun Huoneen some- ja pelailuryhmät pidetään yhdistyksen tiloissa Konalantie 47 B, 2. kerros, 00390 Helsinki.

Tanssiryhmä pidetään osoitteessa Hilda Flodininkuja 2 00300 Helsinki.

Osa toiminnasta voidaan järjestää ulkona, josta ilmoitetaan erikseen tilanteen mukaan.

Tiedustelut ja ilmoittautuminen

Puh. 050 544 4611
ilmaisunhuone@malary.fi