ILMAISUN HUONE

Ilmaisun Huoneella pelataan ja keskustellaan.

Ilmaisun Huoneella vahvistetaan vuorovaikutustaitoja ja opitaan uusia keinoja ilmaista itseään. Erilaiset välineet auttavat tulemaan ymmärretyksi.

Toiminnan myötä lapset ja nuoret oppivat sosiaalisia taitoja sekä ryhmässä että yleisissä ympäristöissä toimimista.

Mitä ryhmissä opitaan?

Lapset ja nuoret oppivat vuorovaikutuksen taitoja ryhmässä ja yleisissä ympäristöissä toimimista.

Someryhmä

Yli 13-vuotiaille suunnattu ryhmä, jossa harjoitellaan mielenkiintoisen sisällön tuottamista, somen käyttöä, itseilmaisua ja vuorovaikutteisuutta unohtamatta turvallisuutta. Opitaan itsensä näköisiä tapoja ilmaista ja viestiä somessa.

Pelailua alakouluikäisille sekä nuorille

Pelataan erilaisia lauta- ja roolipelejä, joissa harjoitellaan tiimityöskentelyä, sääntöjen noudattamista ja vuorovaikutusta muiden kanssa alakouluikäisten ja nuorten omissa ryhmissä pitämällä yhdessä hauskaa.

Luovaa toimintaa lapsille ja nuorille aikuisille

Vahvistetaan itseilmaisua, vuorovaikutteisuutta sekä itsetuntemusta luovin menetelmin. Ryhmässä pääsee kokeilemaan eri menetelmiä monipuolisesti, kun toiminta vaihtuu joka toinen viikko.

Taikatarinat

Tavoitteena on sanoittamisen harjoittelu tarinoiden avulla, sanavaraston kartuttaminen ja mielikuvituksen rikastuttaminen. Samalla tutkitaan tunteita ja käydään hahmojen kautta läpi myös arkielämän tilanteita. Ryhmä on alakouluikäisille suunnattu. 

Tanssiryhmä

Vahvistetaan itseilmaisua ja itsevarmuutta luovan työskentelyn ja oman kehon liikkeisiin tutustumisen kautta. Tanssiryhmässä huomioidaan jokaisen omat lähtökohdat, eikä aiempaa kokemusta tarvita.

Ryhmä on kohdennettu nuorille ja nuorille aikuisille.

Osaksi yhteiskuntaa

Ryhmässä mietitään aikuistumiseen ja itsenäistymiseen kuuluvia asioita. Ryhmän kautta tutuksi tulee harrastuksiin hakeutuminen, Kelan kanssa asioiminen, verkossa toimiminen sekä tapahtumiin osallistuminen.

Ryhmä on suunnattu nuorille aikuisille.

Leikki tutuksi 

Ryhmä luo turvallisen ja vertaistuellisen ympäristön leikille. Ryhmässä harjoitellaan leikkitaitoja sekä erilaisia tapoja leikkiä. Ryhmään voi tarvittaessa osallistua avustajan kanssa.

Ryhmä on alle kouluikäisille tai juuri koulun aloittaneille lapsille, joilla on hankaluuksia osallistua leikkiin kavereiden kanssa tai leikkiä yksin.

Pulinaporukka

Pulinaporukka on sopii heille, jotka käyttävät puhetta tukevia tai korvaavia menetelmiä. Ryhmässä jutellaan rennosti porukassa AAC-menetelmiä käyttäen. Harjoitellaan eri AAC-keinojen käyttöä vertaistuellisessa ympäristössä. Painopiste on sähköisissä kommunikaatiomenetelmissä.

 

Vuorovaikutustaidot

Opetellaan tapoja toimia erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa, laajennetaan sanavarastoa ja kehitetään tunnetaitoja. Käydään läpi erilaisia vuorovaikutusmenetelmiä, uusia ilmaisutapoja sekä kommunikaation apuvälineiden käyttöä.

Itsevarmuus

Vahvistetaan osallistujan itsevarmuutta kommunikoitsijana/vuorovaikuttajana. Jokaisen mielipide on kuulemisen arvoinen. Tuemme ja jannustamme toinen toisiamme, tasavertaisina toimijoina. Saamme onnistumisen ja pärjäämisen kokemuksia. Sinä osaat ja sinä pystyt.

Itseilmaisu

Itseilmaisua kehittämällä edistetään kykyä tunnistaa ja tuoda esille omia tunteita ja mietteitä erilaisin menetelmin. Itseilmaisun kautta kehittyy myös sosiaaliset taidot. Kun opit ilmaisemaan itseäsi monipuolisesti, saat paljon myös takaisin.

Tavoitteet

Tavoitteina on edistää lasten ja nuorten vuorovaikutusvalmiuksia ja -taitoja. Toiminta on suunnattu lapsille, nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmissä käytetään erilaisia vuorovaikutusmenetelmiä ja kommunikaation tueksi tarkoitettuja apuvälineitä.

Toiminnan myötä lapset ja nuoret oppivat sosiaalisia taitoja, sekä ryhmässä että yleisissä ympäristöissä toimimista. Tavoitteena on kartuttaa sanavarastoa ja rohkaista nuorta vuorovaikuttajana ja itsenäisenä toimijana.

Toiminta innostaa ja sitouttaa uuteen harrastukseen. Toiminnan kautta tutustutaan yhteiskunnan palveluihin ja miten toimia niissä.

Syksyn 2022 ryhmäaikataulu

Muutokset aikatauluihin mahdollisia

Maanantai:

16.00–17.00
Taideryhmä nuoret aikuiset

17.15–18.30
Taideryhmä lapset

 

Tiistai:

16.15–17.15
Pelailu 

17.30–18.30
Someryhmä

 

Keskiviikko:

16.30–17.30
Tanssi

17.30–18.30
Leikki tutuksi

17.45–18.45
Tanssi

Torstai:

17.30–19.00
Osaksi yhteiskuntaa

Ilmaisun Huoneen ohjaaja

Tuuli Ahonen

Projektikoordinaattori

Puh. 050 544 4611
tuuli@malary.fi

Miten tulla mukaan?

Uudet harrastajat

Lähesty meitä sähköpostitse, puhelimitse tai tule käymään. Kutsumme uudet asiakkaat yhteydenoton jälkeen tutustumaan toimintaan, jotta voimme suunnitella jokaiselle parhaiten sopivan ryhmän. Ryhmiin saa tulla tutustumaan ympäri vuoden ilman sitoutumista.

Yhdistyksen tilat soveltuvat pyörätuolia käyttäville asiakkaille.

Missä ryhmät pidetään?

Taide- ja Leikki-ryhmät pidetään yhdistyksen omissa tiloissa, Konalantie 47 b 00390 Helsinki.

Some- ja pelailuryhmät pidetään Koskelan nuorisotalolla osoitteessa Antti Korpin tie 3, 00600 Helsinki.

Tanssiryhmät pidetään Terassitalossa osoitteessa Punamäenpolku 1, 00300 Helsinki.

Osaksi yhteiskuntaa -ryhmä tapaa aina Oodissa osoitteessa Töölönlahdenkatu 4, 00100 Helsinki.

Osa toiminnasta voidaan järjestää ulkona, josta ilmoitetaan erikseen tilanteen mukaan.

Tiedustelut ja ilmoittautuminen

Puh. 050 544 4611
ilmaisunhuone@malary.fi