ILMAISUN HUONE

Ilmaisun Huoneella leikitään ja keskustellaan.

Ilmaisun Huoneella vahvistetaan vuorovaikutustaitoja ja opitaan uusia keinoja ilmaista itseään. Erilaiset välineet auttavat tulemaan ymmärretyksi.

Toiminnan myötä lapset ja nuoret oppivat sosiaalisia taitoja sekä ryhmässä että yleisissä ympäristöissä toimimista.

Mitä ryhmissä opitaan?

Lapset ja nuoret oppivat vuorovaikutuksen taitoja ryhmässä ja yleisissä ympäristöissä toimimista.

Nuorten tulevaisuus

Nuorten digi- ja itsenäisyystaitoihin keskittyvä ryhmä on alkanut! Ryhmässä tutuksi tulevat mm. somettaminen, raha-asiat, asumiseen liittyvät asiat sekä oma hyvinvointi. 

Pelailua 

Pelataan erilaisia lauta- ja roolipelejä, joissa harjoitellaan tiimityöskentelyä, sääntöjen noudattamista ja vuorovaikutusta  pitämällä yhdessä hauskaa.

Taideryhmät

Vahvistetaan itseilmaisua, vuorovaikutteisuutta sekä itsetuntemusta luovin menetelmin. Ryhmässä pääsee kokeilemaan eri menetelmiä monipuolisesti, kun toiminta vaihtuu joka toinen viikko.

Tanssiryhmä

Vahvistetaan itseilmaisua ja itsevarmuutta luovan työskentelyn ja oman kehon liikkeisiin tutustumisen kautta. Tanssiryhmässä huomioidaan jokaisen omat lähtökohdat, eikä aiempaa kokemusta tarvita.

Ryhmä on kohdennettu nuorille ja nuorille aikuisille.

Leikki tutuksi

Ryhmä luo turvallisen ja vertaistuellisen ympäristön leikille. Harjoittelemme leikkitaitoja sekä erilaisia tapoja leikkiä. Voit tarvittaessa osallistua avustajan kanssa. Ryhmä on alle kouluikäisille tai juuri koulun aloittaneille lapsille, joilla on hankaluuksia osallistua leikkiin kavereiden kanssa tai leikkiä yksin.

Vuorovaikutustaidot

Opetellaan tapoja toimia erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa, laajennetaan sanavarastoa ja kehitetään tunnetaitoja. Käydään läpi erilaisia vuorovaikutusmenetelmiä, uusia ilmaisutapoja sekä kommunikaation apuvälineiden käyttöä.

Itsevarmuus

Vahvistetaan osallistujan itsevarmuutta kommunikoitsijana/vuorovaikuttajana. Jokaisen mielipide on kuulemisen arvoinen. Tuemme ja jannustamme toinen toisiamme, tasavertaisina toimijoina. Saamme onnistumisen ja pärjäämisen kokemuksia. Sinä osaat ja sinä pystyt.

Itseilmaisu

Itseilmaisua kehittämällä edistetään kykyä tunnistaa ja tuoda esille omia tunteita ja mietteitä erilaisin menetelmin. Itseilmaisun kautta kehittyy myös sosiaaliset taidot. Kun opit ilmaisemaan itseäsi monipuolisesti, saat paljon myös takaisin.

Tavoitteet

Tavoitteina on edistää lasten ja nuorten vuorovaikutusvalmiuksia ja -taitoja. Toiminta on suunnattu lapsille, nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmissä käytetään erilaisia vuorovaikutusmenetelmiä ja kommunikaation tueksi tarkoitettuja apuvälineitä.

Toiminnan myötä lapset ja nuoret oppivat sosiaalisia taitoja, sekä ryhmässä että yleisissä ympäristöissä toimimista. Tavoitteena on kartuttaa sanavarastoa ja rohkaista nuorta vuorovaikuttajana ja itsenäisenä toimijana.

Toiminta innostaa ja sitouttaa uuteen harrastukseen. Toiminnan kautta tutustutaan yhteiskunnan palveluihin ja miten toimia niissä.

pad

Kevään 2023 ryhmäaikataulu

Muutokset aikatauluihin mahdollisia

Maanantai:

16.00–17.00
Taideryhmä pienille lapsille

17.15–18.15
Taideryhmä lapsille ja nuorille

 

Keskiviikko:

16.30–17.30
Tanssi lapsille ja nuorille

16.15–17.15
Leikki tutuksi

17.30–18.30
Leikki tutuksi

17.45–18.45
Tanssi nuorille aikuisille

Torstai:

16.15–17.15
Pelailu

17.45–18.45
Nuorten tulevaisuus

 

 

 

Perjantaisin tai lauantaisin

Nuorten illat kokoontuvat kerran kuukaudessa.

Ilmaisun Huoneen ohjaaja

Tuuli Ahonen

Projektikoordinaattori

Puh. 050 544 4611
tuuli@malary.fi

Miten tulla mukaan?

Uudet harrastajat

Lähesty meitä sähköpostitse, puhelimitse tai tule käymään. Kutsumme uudet asiakkaat yhteydenoton jälkeen tutustumaan toimintaan, jotta voimme suunnitella jokaiselle parhaiten sopivan ryhmän. Ryhmiin saa tulla tutustumaan ympäri vuoden ilman sitoutumista.

Yhdistyksen tilat soveltuvat pyörätuolia käyttäville asiakkaille.

Missä ryhmät pidetään?

Taide-, Leikki- ja pelailuryhmät sekä Nuorten tulevaisuus -ryhmä pidetään yhdistyksen omissa tiloissa Konalantie 47 b, 00390 Helsinki.

Tanssiryhmät pidetään Terassitalossa osoitteessa Punamäenpolku 1, 00300 Helsinki.

Osa toiminnasta voidaan järjestää ulkona, josta ilmoitetaan erikseen tilanteen mukaan.

Tiedustelut ja ilmoittautuminen

Puh. 050 544 4611
ilmaisunhuone@malary.fi