YKSILÖOHJAUS

Yhdistys tarjoaa yksilöohjausta.

Tavoitteena on erilaisten taitojen, keskittymisen, maltin ja omatoimisuuden oppiminen, joka tukee vapaa-ajanviettoa. Yhden tunnin aikana ohjaaja keskittyy vain sinuun ja yhteiseen hetkeen. Yksilöohjauksessa käydään useimmiten kerran viikossa edistymisen varmistamiseksi.

 

Mitä ohjauksessa tehdään?

Yksilöohjaus

Yksilöohjaustapaamiset rakennetaan selkeiksi kokonaisuuksiksi, joissa harjoitellaan yhdessä sovittuja taitoja. Lisäksi harjoitellaan yleisissä tiloissa toimimista, harjoitukseen valmistautumista sekä kotiinlähtöä. Samanlaisina toistettavat harjoitukset luovat asiakkaalle turvallisen rutiinin.

 

Yksilöohjaus Kunnon Huoneella

Tunnin aikana ohjaaja varmistaa oikean suoritustavan ja toistaa harjoiteltavaa asiaa mukana, kunnes asiakas pystyy suoriutumaan siitä itsenäisesti.

Yksilöohjaus on usein askel ryhmätoimintaan. Sitä voidaan myös hyödyntää harrastusryhmän osallistujalle, jonka kanssa halutaan kehittyä hyvin tavoitteellisesti kuten kestävyyden kehittäminen.

 Kiinnostaako yksilöohjaus muissa Huoneissamme?

Voit tulla yksilöohjaukseen myös muille Huoneillemme. Tavoitteena on vahvistaa taitoja, jotka auttavat viettämään mielenkiintoista vapaa-aikaa kuten ruoanlaitto, sosiaalisen median taidot tai uudet piirtämisen tekniikat, joiden avulla voi toteuttaa itseään.

toiminnanhuone@malary.fi tai ilmaisunhuone@malary.fi

Yksilöohjauksen ohjaaja

Rolf Roschier

Ohjaaja


rolf@malary.fi

Miten tulla mukaan?

Tiedustelut ja ilmoittautuminen

Puh. 050 522 1488
kunnonhuone@malary.fi