045 605 6165 info@malary.fi

Harrastus kaikille, haasteista huolimatta. 

Ilmaisun Huone on keväällä 2020 alkanut hanke. Hanketta on mennyt vuosi ja kaksi vuotta edessä. En osaa sanoa onko vuosi mennyt hitaasti vai nopeasti. Erilainen se ainakin oli.  

Hankkeessa kehitetään Ilmaisun Huone palvelu, jossa tuotetaan vuorovaikutusta ja kommunikointia edistäviä harrastusryhmiä. Kohderyhmä on erityistä tukea tarvitsevat lapset ja nuoret, joiden haasteet painottuvat vuorovaikutustaitoihin sekä sosiaalisiin taitoihin. Haluamme tuottaa harrastuksen niille, jotka eivät ole sitä vielä pääkaupunkiseudulta löytäneet. Tarjontaa laajentamalla yhä useampi nuori toivottavasti löytää oman juttunsa. Tavoitteena on tuottaa tavoitteellinen ja toimiva konsepti, ja turvata kohderyhmälle harrastus nyt ja tulevaisuudessa. 

 Ennen kuin katsotaan mitä tulevaisuus tuo tullessaan, pysähdytään hetkeksi katsomaan mi tapahtui (hyvin poikkeuksellisen) vuoden aikana. 

Startti

Hanke sai STEAlta avustuksen alkuvuodesta 2020. Ohjausryhmä koostettiin heti. Mukaan valikoitui hankesuunnitelman mukainen edustus: vanhempien edustus, Kehitysvammaliitto, Uudenmaan CP-yhdistys, Suomen CP-liitto, Teatteri ILMI Ö ja Bass Camp ry. Ryhmä kokoontui vuoden ajan etäyhteyksin 

Hankekoordinaattori rekrytoitiin huhtikuussa, koronan jyllätessä. Uuteen työhön tuli tutustua kotisohvalta. Ensisijaisena tavoitteena oli käynnistää hanke onnistuneestiPerehtyminen, hankesuunnitelman päivittäminen, verkostoituminen sekä palvelumuotoiluprosessi olivat ensimmäisenä työlistalla. 

Kevääseen ja kesään kuului paljon verkostoitumista etäyhteyksinTapaamisia pystyi etäyhteyden avulla sopimaan joustavasti ja pitkienkin matkojen päähän. Tieto hankkeesta levisi. Toiminnasta oltiin kiinnostuneita ja se nähtiin tärkeänäMiinuksena etäyhteyksillä verkostoitumisessa on aidon yhteyden puutemikä on oletettavasti vaikuttanut aktiivisuuteen ja sitoutumiseen hankkeeseen. Olisi ollut hienoa tavata uusia ihmisiä ja käydä tutustumassa heidän toimintaansa. Olen vuoden aikana törmännyt loistaviin uusiin toimintoihin, hankkeisiin ja ihmisiin. Toivon, että pääsen tutustumaan heihin vielä tulevaisuudessa.  

Palvelumuotoilu osana hanketta

 Tärkeäksi elementiksi Ilmaisun Huoneen suunnittelussa nähtiin palvelumuotoilu eli kehittäjäryhmän kokoaminen. Ryhmän rekrytointi kesti koronasta johtuen pitkään, mutta mukaan saatiin neljä huipputyyppiäKehittäjäryhmä oli mukana kesän ajan. Tapaamisia oli seitsemän, mukaan lukien hauska virkistymispäivä Porvoossa.  

 Kehittäjäryhmä otti kantaa sisällön lisäksi markkinointiin sekä ryhmien nimiinRyhmässä pohdittiin hyvän harrastuksen elementtejä. Tärkeimmiksi tekijöiksi ryhmä tunnisti ohjaajan roolin sekä ympäristön vaikutuksen. Palvelumuotoiluprosessi opetti minulle paljon ja sai minut katsomaan ryhmiä eri näkökulmasta. Voi olla, että kehittäj hyödynnetään myöhemmin hankkeessa.  

Kehittäjäryhmä Porvoossa

Kehittäjäryhmä Porvoossa

 

Ilmaisun Huonetta rakentamassa

Korona on vaikuttanut hankkeeseen kokonaisvaltaisesti. Tästä huolimatta vuoteen on mahtunut monenlaisia työtehtäviäOlen tehnyt somemainoksia, esitteitä ja tiedotteita. Kirjoittanut ja kirjoittanut vähän lisää. Muokannut ja uudelleen muotoillut. Raportointia, arviointia, yhteydenottoja ja tiedottamista. Olen päässyt etäyhteyksin pitämään erityistä tukea tarvitsevan lapsen leikistä esityksen, esittelemään meidän toimintaamme kouluille ja nuorisotoimeen. Webinaareja on ollut paljon, ja olen päässyt kuuntelemaan mitä mielenkiintoisempia aiheita.  

Tärkeä tavoite on tuottaa harrastuskuvia yhteistyössä Kehitysvammaliiton Papunetin kanssa. Kuvat tulevat Papunetin kuvapankkiin kaikkien hyödynnettäväksi. Ensimmäiset askeleet otettiin syksyllä, kun kartoitettiin piirtäjiä. Alkuvuodesta ensimmäiset kuva-aiheet lähtivät piirtäjälle.  

Tuntiohjaajia rekrytoitiin kahteen otteeseen syksyllä. Tämä oli minulle hyvä, uusi kokemus. Harmi, että ryhmiä ei toteutunut se mitä suunniteltiin, emmekä päässeet hyödyntämään näitä hienoja tyyppejä ohjaajina ryhmissämme. 

Haasteeksi hankkeessa olen huomannut vallitsevan harrastuskulttuurin. Miten markkinoida harrastusta, joka kehittää vuorovaikutustaitoja, liikunnallisten taitojen tai tietyn tekniikan, esimerkiksi savityön sijaan. Olen huomannut, että liikuntaa arvostetaan harrastustoimintana eniten. Kun kysyt ”mitä harrastat?”vastaukseksi luetellaan yleensä kaikki liikuntamuodot mistä henkilö pitää. Kulttuurimme on hyvin suorituskeskeinen ja yksittäisten taitojen harjoittamista pidetään arvossa. 

Korona on varjostanut hanketta monin eri tavoin. Uuden hankkeen käynnistäminen poikkeusolosuhteissa on haaste. Monet hyvät suunnitelmat on peruttu tai siirretty tulevaisuuteen. Jatkuva epävarmuus kuormittaa meitä kaikkia.  

Kesäleirillä 2020

Kesäleirillä 2020

Ryhmät

 Ilmaisun Huoneen ryhmien avulla harrastajat oppivat ilmaisemaan itseään uusin erilaisin keinoin, oppivat kommunikaatio- ja vuorovaikutustaitoja laajasti sekä harrastamisen perussääntöjä ja elementtejä. Edellä mainitut taidot ovat ensisijaisen tärkeitä yhteiskuntaan ja vertaisiin liittymisessä sekä itseilmaisussa. 

 Tavoitteena oli käynnistää kaksi tai kolme ryhmää syyskaudella. Markkinointia tehtiin somessa. Toteutuneet ryhmät olivat lopulta Toiminnan Huoneelta siirtynyt Tanssi sekä Luovaa toimintaa nuorille -ryhmät. Oli hienoa, että Luovaa toimintaa ryhmä alkoi, sillä se oli saanut alkunsa vanhemman ehdotuksesta käyttää luovia menetelmiä itseilmaisun keinona puheen sijasta. Ryhmä suunniteltiin erityisesti puhetta korvaavia kommunikaatiokeinoja käyttäville nuorille. Näitä nuoria ei tavoitettu, mutta laajentamalla kohderyhmää muihinkin nuoriin, ryhmä tuli nopeasti täyteen. Poikkeusolosuhteissa ei välttämättä haluta harrastaa, saati etsiä uutta harrastusta.  

Tämä kevät on ikään kuin karannut pois, aina uusia rajoituksia odottaessaRyhmiä ei lopulta päästy rajoituksilta ollenkaan aloittamaan. Onneksi Tanssiryhmä on kuitenkin pystynyt kokoontumaan etäyhteyksin.  

Maalausvälineitä

Luovaa toimintaa -ryhmä

Jatko

Katse on jo kesässä ja syksyssä. Toivon, että kesällä pääsemme pitämään kesäleirejä, joissa on myös Ilmaisun Huoneen sisältöä. Syksyllä toivon muutaman uuden ryhmän käynnistyvän Someryhmä, Osaksi yhteiskuntaa ja Leikkiryhmä. Verkostojen kanssa on suunniteltu yhteistyötä, tapahtumia ja tutustumisia. Odotan, että pääsen kouluihin, työ- ja päivätoimintaan ja terapeuteille kertomaan Ilmaisun Huone hankkeesta.
Haluan kuulla kohderyhmän toiveet harrastuksista.

Tuuli Ahonen projektikoordinaattori, tuuli@malary.fi, puh. 050 544 4611