045 605 6165 info@malary.fi

Ilmaisun Huone -projekti

Ilmaisun Huone on keväällä 2020 alkanut harrastustoimintaa kehittävä hanke, jonka ensimmäiset ryhmät alkoivat syksyllä 2020. Hanke kestää joulukuuhun 2022, jonka jälkeen toiminta jatkuu yhdistyksen toimintana Kunnon Huoneen sekä Toiminnan Huoneen rinnalla. 

Hanktäydentää sekä kehittää pääkaupunkiseudun harrastetarjontaa erityistä tukea tarvitseville lapsille, nuorille sekä nuorille aikuisille. Päätavoitteena on edistää lasten ja nuorten sosiaalisia taitoja turvallisessa, vertaistuellisessa ympäristössä. Samalla vahvistetaan osallistujan itsevarmuutta, erilaisia vuorovaikutusmenetelmiä, uusia ilmaisutapoja sekä kommunikaation apuvälineiden käyttöä. 

Aloite hankkeelle on tullut keväällä 2018 yhdistyksen toiminnassa mukana olevilta vanhemmilta ja heidän lastensa terapeuteilta. He ovat toivoneet ammatillisesti ohjattua harrastustoimintaa, joka tukee lapsen puheterapiassa opittuja taitoja. Toiminta on suunniteltu hyödyttämään erityisesti kahdessa eri elämänvaiheessa olevaa ryhmää 

  • Ensimmäinen on lapset ja nuoret, joiden puheterapia on juuri loppunut tai on loppumassa. Puheterapian loppumisen myötä lapset eivät välttämättä ole valmiita siirtymään harrastuksiin, joissa ei huomioida erityisen tuen tarvetta. Ilmaisun Huoneessa lapset ja nuoret pääsevät vielä harjoittamaan valmiuksia ja taitoja, joita puheterapiassakin opeteltiin. Ryhmät luovat hauskan ja tarpeeksi tuetun ympäristön. 
  • Toinen nivelvaihe on itsenäistyvät nuoret. Eli nuoret, jotka siirtyvät opintojen, työelämän ja eri asumismuotojen välillä. Tämä on myös vaihe, jolloin nuori itse ja/tai hänen lähiympäristönsä ilmaisevat kiinnostuksen kodin ulkopuoliseen vapaa-ajantoimintaan. Nuorella ei kuitenkaan välttämättä ole kaikkia taitoja tai valmiuksia osallistua itseään kiinnostavaan harrastukseen. Vuorovaikutustaitojen puutteen myötä myös kavereiden saaminen hankaloituu. Ilmaisun Huoneen ryhmissä voi turvallisesti sekä mielekkäällä tavalla harjoitella kaveritaitoja sekä itsenäistymisen ja oman elämän taitoja. 
  • Ilmaisun Huone tuottaa toimintaa myös ennaltaehkäisevästi pienemmille lapsille esimerkiksi leikkiryhmän kautta.  

PALVELUMUOTOILU JA VERKOSTOT OSANA TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ  

Projektikoordinaattorin lisäksi hankkeessa on mukana Mahdollisuus lapselle ry:n henkilökuntaa, hankkeen ohjausryhmä sekä nuorten kehittäjäryhmä, ja monia muita yhteistyökumppaneita. Nuorten kehittäjäryhmä on joukko kehittämisestä kiinnostuneita nuoria, joilla on omakohtaista kokemusta harrastamisesta. Heidän avullaan ryhmätoimintoja suunniteltiin parhaiten vastaamaan kohderyhmän tarpeita. Kehittäjäryhmä kokoontui kesällä 2020 viisi kertaa ideoiden ja suunnitellen ryhmien sisältöjä sekä toteutustapoja. 

Mukana hankkeessa ovat Kehitysvammaliitto, Uudenmaan CP-yhdistys, CP-liitto, Teatteri ILMI Ö ja Bass Camp ry. Monipuoliset verkostot auttavat saavuttamaan kohderyhmän monipuolisesti ja oikea-aikaisesti sekä ohjaamaan heidät oikean palvelun pariin.

Hanke toteutuu Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEAn Veikkausvaroin mahdollistamalla avustuksella.

Hanke tekee mielellään yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Jos sinulla on ideoita tai kysymyksiä, voit ottaa yhteyttä hankkeen koordinaattoriin. 

Yhteystiedot: 
Projektikoordinaattori Tuuli Ahonen
Puh. 050 544 4611
tuuli@malary.fi 

Taidot

Lähetetty

24/11/2020