045 605 6165 info@malary.fi

Me malarylaiset juhlimme tänä syksynä yhdistystämme, joka täyttää 30 vuotta. Ensimmäiset juhlat ovat syyskuisena perjantai-iltapäivänä, kun kutsumme kanssamme juhlimaan entiset työntekijät, yhteiskumppanimme ja luottamustehtäviin valitut henkilöt. Samalla vietämme tupaantuliaisia, jotka jäivät pandemian takia viettämättä. Meistä on hienoa esitellä tilamme, joka mahdollistaa lapsille, nuorille ja aikuisille heidän läheisineen kivoja, yhteisiä kohtaamisia puhumattakaan taitojen edistymisestä sekä vahvistumisesta.

Mikä innoittaa vanhemmat perustamaan yhdistyksen, jonka tarkoituksena on edistää vammaisten lasten ja nuorten hyvinvointia ja elämänlaatua? Vanhemmilla on tarve auttaa lastaan ja tukea hänen kasvuansa sekä kehitystänsä parhaalla mahdollisella tavalla. Lapselle halutaan turvata hyvät lähtökohdat elämään. Tuon tarpeen lisäksi tarvitaan ryhmä ihmisiä, joita nuo edellä mainitut tarpeet auttaa omaa lasta yhdistävät. Vanhemmat ovat löytäneet apua, joka auttaa lapsen ja perheen hyvinvointia. Näistä tekijöistä on syntynyt summana oma yhdistys. Erittäin merkittävää on ollut se, että yhdistyksen toimintaan on pian tullut mukaan kuntoutuksen, neurologian ja vammaisuuden asiantuntijoita. On yhdistetty teoriatietoa kokemusten kanssa. Joka on jälleen tuottanut uutta tietoa. Olemme olleet edelläkävijöitä vuonna 1992. 2000-luvulla kokemustieto koetaan tärkeänä elementtinä kaikessa kehittämisessä.

Yhdistyksen toiminnassa on aina haluttu vastata erityisesti tukea tarvitsevien lasten, nuorten ja aikuisten haasteisiin, joita syntyy lääketieteellisistä, ympäristöstä johtuvista ja/tai sosiaalisista syistä. Edelleen meillä näkyy arvo yhdistää teoriaa ja kokemuksia, jolloin voimme vastata tärkeimpään eli hyvinvoinnin edistämiseen.

30 vuoden aikana toiminnassa on ollut valtava määrä toimintaan osallistuneita läheisineen. Samoin on ollut erilaisia palveluja, tapahtumia, ryhmiä ja yksittäisiä kohtaamisia. Taustalla olemme pohtineet, miten turvata toiminnan rahoitus ja miten vastata yhteiskunnan muutokseen. Yhdistys on kulkenut 90-luvun lamasta vuoteen 2022, jolloin yhteiskunta helisee jälleen. Ei ole epäilystä, etteikö yhdistyksen koko porukka tekisi hartiavoimin töitä, että edelleen voimme jatkaa hienoa työtämme seuraavat 30 vuotta. Lapset ja nuoret heidän perheineen edelleen tarvitsevat arkeen ja juhlaan asiantuntijuutta, joka auttaa kohtaamaan haasteita sekä tuottamaan iloa.

9.9. juhlimme asiantuntijoiden kanssa yhdistystämme. Kokoonnumme muistelemaan, mitä tietomme on tuottanut kaikkien iloksi. Ehkä innostumme kehittämään jotain uutta tuleville vuosille. Sen tiedämme, että tarpeita on. Perheet tarvitsevat apua ja tukea.

Marraskuussa juhlimme yhdessä lasten ja nuorten eli meidän kokemusasiantuntijoidemme kanssa. Kaksi juhlaa, kaksi kohokohtaa: haluamme kutsua yhteen kaikki ne ihmiset, joita varten päivittäin mietimme mielekästä tekemistä, laatua ja luotettavuutta. Nyt on yhteisen illan ja ilon aika!

Onnittelut meiltä – olemme ylpeitä Malarysta!

Anna-Mari Laitila                            Petri Sämpi
toiminnanjohtaja                             puheenjohtaja