045 605 6165 info@malary.fi
Julkaisimme kesäkuun aikana yhdistyksen uudet saavutettavat verkkosivut. Tässä artikkelissa esittelemme tekstin ja videon kautta uudet verkkosivut sekä erilaiset toiminnot.

Joko olet tutustunut uusiin verkkosivuihimme? Olemme huomioineet niiden suunnittelussa ja toteutuksessa erilaiset käyttäjät. Suunnittelussa huomioitiin  ensisijaisesti yhdistyksen toiminnassa olevat erityislapset ja -nuoret, joiden lisäksi heidän perheet, alan ammattilaiset ja yhteistyökumppanit. Sivujen haluttiin olevan nykyaikaiset, mielenkiintoa herättävät ja yhdistyksen tyylin mukaiset.

Saavutettavuus huomioi erilaiset tarpeet

Saavutettavuudella tarkoitetaan sitä, että verkkosivuja voi käyttää ihan jokainen. Verkkosivut huomioivat erilaiset käyttörajoitukset. Joku meistä saattaa tarvita verkkosivun lukemiseen jonkun apuvälineen, kuten ruudunlukuohjelman tai mobiilisovelluksen, joka tulkitsee sivujen sisällön. Tällöin verkkosivulla huomoidaan mahdollisuus lukea sisältö apuvälineen avulla. Joillekin meistä hiiren käsittely voi olla hankalaa. Tällöin sivustolla pitää pystyä liikkumaan pelkän näppäimistön avulla. Tekstin sisällöllä, fontin koolla ja typografialla on merkitystä, kun on hankaluuksia luetun ymmärtämisessä. On tärkeää, että kirjoitettu teksti on helppolukuista.

Saavutettavuutta tukevat myös tekstin suurentaminen, ääneenlukutoiminto, linkkien alleviivaukset, selkeät rivivälit ja värien riittävät kontrastit.

Ohjaajamme Elja esittelee videolla uudet verkkosivumme. Videolla kerromme saavutettavuutta tukevat toiminnot, jotta sinun on helpompi käyttää sivujamme. Katso esittelyvideo alta tai tämän linkin kautta.

Verkkosivut kaikkien käyttöön

Yhdistyksen visuaalinen ilme päivitettiin vuoden 2019 aikana, jolloin uudistettiin logo ja visuaalinen ilme. Uudistus toi arkeemme positiivisia haasteita, kun opettelimme saavutettavuuden tuomista osaksi yhdistyksen markkinointia ja visuaalista ilmettä. Lähdimme markkinoinnissa liikkeelle perustoiminnoista, kuten fontista, riviväleistä, selkeäkielisyydestä, värikontrasteista ja tekstin asettelusta. Pikkuhiljaa saavutettavuus alkoi hahmottumaan myös verkkosivujen rakenteessa ja toiminnoissa.

Verkkosivujen uudistamisessa keskityttiin tuottamaan sellaiset sivut, joita mahdollisimman moni pystyy käyttämään. Sivujen haluttiin olevan helposti käytettävät sekä sisällöltään selkeät. Sivuja voi käyttää erilaisilla selaimilla, apuvälineillä ja laitteilla (tietokoneella, tabletilla ja puhelimella).

Näihin asioihin olemme kiinnittäneet huomiota:
  • Sivun eri osiot on mahdollista kuunneella ääneenlukutoiminnolla joko painamalla kuuntelu-nappia tai hiirellä maalaamalla haluttu teksti
  • Tekstejä voi suurentaa isompi fontti -työkalulla
  • Selkeä navigointi valikoissa – käyttäjä pystyy seuraamaan liikkumistaan eri sivuilla korostusvärien avulla
  • Sivun ulkoasu säilyy tyyliltään samanlaisena eri alasivuilla
  • Sivun rakenne ja navigaatio on selkeä ja helppokäyttöinen
  • Yhtenäinen visuaalinen ilme, rauhalliset väriyhdistelmät
  • Kontrastit tarpeeksi suuria teksteissä ja kuvissa
  • Linkit on alleviivattu ja pakolliset tietokentät lomakkeissa on mainittu erikseen suluissa (pakollinen)
Miten onnistuimme?

Sivuja kehitetään jatkuvasti ja otamme ilomielin vastaan palautetta, miten olemme onnistuneet. Lähesty meitä sähköpostitse: info@malary.fi tai laita palautetta verkkosivujen kautta: www.malary.fi/yhteystiedot/