045 605 6165 info@malary.fi

Tiedekurssilla oivaltamisen ja onnistumisen iloa

Mahdollisuus lapselle ry Konalantie 47 B, 2. kerros, Helsinki, Suomi

Asuuko teillä nuori tieteilijä? Tiedekurssilla 7.-28.5. lapsi oppii fysiikkaa ja kemiaa hauskoilla kokeiluilla