045 605 6165 info@malary.fi

Monelle toimintaterapia saattaa olla kuntoutusmuotona tuttu, mutta käsitteenä se saattaa kuitenkin jäädä yhä vieraaksi.

Mitä toimintaterapia siis ihan oikeasti tarkoittaa? Sitä yritän nyt hieman tässä postauksessa tekstilläni avata. Toimintaterapia on terapiamuoto, jonka keskiössä on toimintakyky eli lyhyesti sanottuna yksilön edellytykset arjessa suoriutumiseen. Terapeutin ja asiakkaan välisellä yhteistyöllä pyritään edistämään tai ylläpitämään arjessa tarvittavia taitoja ja valmiuksia. Taidoilla tarkoitetaan yksilön kykyä suoriutua eri toiminnoista, kun taas valmiuksilla mahdollistetaan näiden taitojen käyttöä.

No mutta kukas sitten sitä toimintaterapiaa tarvitsee? Kaiken ikäiset asiakkaat hyötyvät toimintaterapiasta. Asiakkaana voi olla lapsi, nuori, aikuinen tai ikäihminen. Toimintaterapian sisältö muotoutuu asiakkaan yksilöllisen tarpeen ja tilanteen mukaan. Toteutusmuoto vaihtelee asiakkaan tarpeen ja toimintakyvyn mukaan. Toimintaterapia on mahdollista toteuttaa niin päiväkoti-, koulu-, koti- kuin vastaanottokäynteinä. Asiakkaiden haasteet voivat olla lievempiä, painottuen esimerkiksi ainoastaan kynäotteen harjoitteluun, tai sitten kokonaisvaltaisempia kehityksellisiä pulmia. Meillä usean asiakkaan tarpeet vievät terapian päiväkoti- tai kouluympäristöön. Aina tämä ei kuitenkaan ole mahdollista tai edes kannattavaa, joten silloin viihtyisät tilamme ovat mainio vaihtoehto tälle. Yhdistyksemme tilat ovat esteettömiä ja monipuolisia, joissa on mielekästä toteuttaa toimintaterapiaa vastaanottokäynteinä. Meille pääsee toimintaterapiaan mm. maksusitoumuksella tai omakustanteisesti. Meillä on yhteistyösopimus Kelan kanssa, joten suurin osa toimintaterapian asiakkaistamme tulee sitä kautta.

Mistä meidän asiakkaat koostuvat? Kohderyhmä meillä on varsin erityislaatuinen ja kuntoutus sen mukaista. Kohderyhmämme asiakkaat ovat autismikirjolla, kehitysvammaisia tai heillä saattaa olla tunne-elämän ja/tai neuropsykiatrisia haasteita. Heitä auttaa ympäristön mukauttaminen, joka mahdollistaa yksilölle mielekkäämmän arjen ja siinä toimimisen. Sitä on esimerkiksi toiminnan pilkkominen pienempiin osiin, kotona huonekalujen uudelleen organisointi toimintakykyä tukevammaksi, perheen ohjaaminen tai vaikka eri palveluiden käytön opastus ja niiden käytössä tukeminen. Uuden toimintaterapiajakson alkaessa tapaamme asiakkaan usein perheen kotona, jolloin on mahdollista käydä yhdessä jakson tavoitteet ja suunnitelma lävitse, kuten perheen toiveet ja odotukset terapiajaksolta. Ensimmäisen käynnin jälkeen käynnistyy varsinainen toimintaterapiajakso, jossa lähdemme yhdessä rakentamaan terapiasuhdetta ja kulkemaan yhdessä kohti tavoitteita. Yhteistyö asiakkaan läheisten kanssa on ensiarvoisen tärkeää tavoitteiden saavuttamisessa.  

Mitä toimintaterapiassa harjoitellaan? Toimintaterapiassa harjoiteltavia asioita voivat olla vaikka hieno- ja karkeamotoriset taidot, kognitiiviset taidot, arjen toiminnot sekä vuorovaikutustaidot. Toimintaterapeutin osaamisalue ylettyy lisäksi pienapuvälineisiin, esteettömyyteen ja asunnon muutostöiden arviointiin. Lasten toimintaterapian kohdalla harjoiteltavia asioita harjoitellaan pitkälti leikin sekä aisti- ja liiketietoon perustuvien, sensomotoristen, harjoitusten avulla. Nuoren kohdalla harjoittelu saattaa keskittyä enemmänkin itsenäistymiseen ja arjessa selviytymisen harjoitteluun. Toimintaterapian tavoitteena voi olla myös vaihtoehtoisten toimintatapojen löytäminen. Vaihtoehtoisilla toimintatavoilla tarkoitan esimerkiksi toiminnan mukauttamista yksilön arjessa sopivammaksi, apuvälineiden hyödyntämistä tai ympäristön uudelleen järjestämistä esteettömämmäksi. 

Miksi juuri toimintaterapiaa? Monelle ihmiselle epäonnistumiset ja rajoitteet ovat luoneet kuvan kykenemättömästä itsestä. Diagnoosit ja useat sairaalareissut kääntävät katseen herkästi pelkkiin haasteisiin. Toimintaterapiassa on tarkoitus löytää vahvuuksia ja voimavaroja, joiden avulla selvitä näistä haasteista. Toimintaterapeuttina on siedettävä tunnetta keskeneräisyydestä ja suhteutettava edistyminen pidemmältä aikaväliltä. Jokainen asiakas kohdataan yksilöllisesti ja terapia räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Asiakkaan kohtaaminen ennakkoluulottomasti ja avoimesti on äärimmäisen tärkeä pohja terapiasuhteen muodostamiselle.

Jokainen asiakas on ainutlaatuinen ja erilaiset asiakaskohtaamiset opettavat aina hitusen lisää ihmisyyden moninaisuudesta!

Sara Lipponen
toimintaterapeutti
050 421 0318
sara@malary.fi
Mahdollisuus lapselle ry
 

Tästä linkistä löydät meidän toimintaterapeuttimme.