045 605 6165 info@malary.fi

Vuoden 2020 vielä jaksoimme, osallistua mukisematta koronatalkoisiin. Kun talven ja kevään aikana rajoitukset vain jatkuivat ja jatkuivat, alkoivat tunteet nousta pintaan. Harrastamisella on useiden tutkimusten mukaan suuri merkitys hyvinvoinnille.

Puheenjohtajamme tuhahti, onhan tämä nyt kerrottava muille ja otettava kantaa. Päätimme tehdä kyselyn harrastustoiminnan merkityksestä erityisesti tukea tarvitseville ihmisille. Kiitos kyselyyn vastanneille!

Poimintoja kyselystä

Kysely harrastustoiminnan merkityksestä laitettiin liikkeelle tammikuun lopussa ja muutaman viikon jälkeen olimme saaneet 15 vastausta. Vastaajat olivat pääasiassa toimintaamme osallistuvien nuorten aikuisten vanhempia. Keski-ikä osallistujien osalta oli 22-vuotta. Kysymyksillä haluttiin selvittää harrastuksen merkitystä hyvinvoinnille, sosiaaliselle elämälle ja oppimiselle, joka on merkittävässä roolissa harrastamisessa. Harrastamisella oli paljon merkitystä sekä osallistujan ja yksinäisyyden ehkäisylle ka 3.8 (max 4). Hajontaa oli eniten harrastamisen merkityksestä koko perheen hyvinvoinnille ja elämänlaadulle.

Koronahan tämän sysäsi liikkeelle. Siksi kysely rakennettiin sitä vasten. Koronan vaikutus on se, että yksi elämän osa-alue, vapaa-aika saa nyt ansaitsemansa arvon. Kysyttäessä avoimella kysymyksellä harrastuksia koskevista rajoituksista ovat kuvaukset tylyä luettavaa. Mieliala on laskenut. Tunteita kuvataan negatiivisilla sanoilla kuten ahdistus, apatia ja väsymys. Elämästä ovat loppuneet struktuuria tuovat rakenteet, ja se saattaa näkyä jopa käyttäytymisen haasteina. Usea vastaa myös, kuinka kunto on heikentynyt ja yleinen aktiivisuus vähentynyt. Erityisryhmien kohdalla muiden ihmisten vastuu korostuu. Harrastus on vastaajien mukaan tuonut hengähdystauon jo ennestään kuormittuneeseen perheiden arkeen.

Rajoitusten vaikutusta on pyritty lieventämään laadukkaalla etätoiminnalla. Suurin osa vastaajista ilmaisee, että se on erityisen haasteellista erityisryhmille. Kiinnostus lähitoiminnan alkamiseen on suuri. Etätoiminta koetaan tyhjää paremmaksi, mutta se ei korvaa kasvokkain tuotettua toimintaa. Lähitoiminnan päättymisen myötä ei ole kontakteja kavereihin vastausten perusteella. Lisäksi rajoitukset ovat vieneet muunkin sosiaalisen elämän ”nollaan”.  Vastaajat toivovat, että toiminta alkaisi pian uudestaan. Harrastamisen merkitys on vain entuudestaan korostunut.

Mitä me kyselystä päättelemme?

Kyselyyn vastasivat nuorten aikuisten vanhemmat. Lasten ja nuorten harrastustoiminnasta ollaan huolissaan, ja rajoitusten aiheuttamasta aukosta hyvinvointiin. Samoista syistä pitää olla huolissaan kaikista ja kaikenikäisistä erityisryhmistä. Harrastaminen tuo ystäviä, luo rytmiä ja ryhtiä arkeen sekä turvaa elämään mielekkäitä asioita. Harrastamisella on suuri merkitys hyvinvoinnille.

Toivottavasti syksyllä kiipeillään yhdessä taas!

Anna-Mari Laitila
toiminnanjohtaja
anna-mari@malary.fi
045 8746 746

Tutustu harrastustoimintaamme