Toiminta ja arvot

Tukea erityislapsille ja -nuorille

Tarjoamme erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille monipuolista vapaa-ajantoimintaa ja kuntoutumista tukevaa toimintaa pääkaupunkiseudulla. Toimintaa tuotetaan yhdistyksen omien tilojen lisäksi ympäri pääkaupinkisrutua.

Toiminnan tarkoituksena on edistää erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä elämänlaatua ja asemaa. Huomioimme toiminnassa jokaisen yksilölliset tarpeet ja toiminta rakennetaan lasten sekä nuorten toimintakyvyn ehdoilla. Toiminnassa ei ole diagnoosi- eikä ikärajoja.

Ryhmätoiminnan lisäksi tarjoamme yksilöohjausta kuntosalilla. Lisäksi yhdistys tarjoaa vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta lapsille ja nuorille.

Yhdistyksen toiminta

Yhdistyksen toiminta auttaa kiinnittymään yhteisöön ja toimimaan sen jäsenenä sekä osana yhteiskuntaa. Toiminnalla vahvistetaan lapsen ja nuoren toimintakykyä sekä itsenäisen elämän taitoja. Tavoitteena on, että lapsi oppii hyödyntämään lähiympäristön palveluja oman hyvinvoinnin edistämisessä. Yhdistyksen toiminnassa mukana oleville perheille tuotetaan yhteistä toimintaa, johon kaikki perheen jäsenet voivat osallistua yhdenvertaisesti.

Yhdistys on perustettu vuonna 1992 vanhempainyhdistyksenä. Tärkeimmät rahoittajat ovat Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA, jäsen- ja käyntimaksut sekä lahjoitukset. Yhdistyksellä on toiminta- ja fysioterapiaan Kela-, HUS- ja Vantaan kaupungin sopimukset. Toimintaa tukevat myös yritykset ja yksityishenkilöt lahjoituksin.

Missio, visio ja arvot

VISIO: Toimimme palveluntuottajana ja valtakunnallisena asiantuntijana, joka kouluttaa, jakaa tietoa ja vaikuttaa alan kehittämiseen.

MISSIO: Olemme yhdenvertainen toimija, joka tuottaa erityisryhmille tavoitteellista harrastetoimintaa, kuntoutusta ja perheen sekä arjen ohjausta. Rakennamme kannustavaa toimintaa kasvaa ja kehittyä yksilöllisesti.

ARVOT: rohkea, varma ja kannustava

Yhdistyksen palvelut

Yhdistyksen palveluita ovat Kunnon, Toiminnan ja Ilmaisun Huoneet, yksilöohjaus, kotiharjoitteluohjelma, avoin toiminta sekä lääkinnällinen kuntoutus.