Toiminta ja arvot

Tukea erityislapsille ja -nuorille

Tarjoamme erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille monipuolista vapaa-ajantoimintaa ja kuntoutumista tukevaa toimintaa pääkaupunkiseudulla. Toimintaa tuotetaan yhdistyksen omien tilojen lisäksi ympäri pääkaupunkiseutua.

Toiminnan tarkoituksena on edistää erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä elämänlaatua ja asemaa. Huomioimme toiminnassa jokaisen yksilölliset tarpeet ja toiminta rakennetaan lasten sekä nuorten toimintakyvyn ehdoilla. Toiminnassa ei ole diagnoosi- eikä ikärajoja.

Ryhmätoiminnan lisäksi tarjoamme yksilöohjausta. Lisäksi yhdistys tarjoaa vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta lapsille ja nuorille sekä NUOTTI-valmennusta.

Yhdistyksen toiminta

Yhdistyksen toiminta auttaa kiinnittymään yhteisöön ja toimimaan sen jäsenenä sekä osana yhteiskuntaa. Toiminnalla vahvistetaan lapsen ja nuoren toimintakykyä sekä itsenäisen elämän taitoja. Tavoitteena on, että lapsi oppii hyödyntämään lähiympäristön palveluja oman hyvinvoinnin edistämisessä. Yhdistyksen toiminnassa mukana oleville perheille tuotetaan yhteistä toimintaa, johon kaikki perheen jäsenet voivat osallistua yhdenvertaisesti.

Yhdistys on perustettu vuonna 1992 vanhempainyhdistyksenä. Tärkeimmät rahoittajat ovat Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA, jäsen- ja käyntimaksut sekä lahjoitukset. Yhdistyksellä on toiminta- ja fysioterapiaan Kela-, HUS- ja Vantaan kaupungin sopimukset sekä Kelan NUOTTI-valmennussopimus. Toimintaa tukevat myös yritykset ja yksityishenkilöt lahjoituksin.

Missio, visio ja arvot

VISIO: Toimimme palveluntuottajana ja valtakunnallisena asiantuntijana, joka kouluttaa, jakaa tietoa ja vaikuttaa alan kehittämiseen.

MISSIO: Olemme yhdenvertainen toimija, joka tuottaa erityisryhmille tavoitteellista harrastetoimintaa, kuntoutusta ja perheen sekä arjen ohjausta. Rakennamme kannustavaa toimintaa kasvaa ja kehittyä yksilöllisesti.

ARVOT: rohkea, varma ja kannustava

 

Yhdistyksen hallitus 2020-2021

Petri Sämpi, puheenjohtaja

Yhdistyksen hallituksessa jäsenenä vuodesta 2017 lähtien ja hallituksen puheenjohtajana keväästä 2019 lähtien. Resonaarin musiikkikoulun päätoiminen opettaja ja uimaryhmäläisen isä. “Tekemisen ja osallistumisen ilo kuuluvat kaikille. Arvostan yhdistyksen tekemää työtä todella paljon. On hienoa saada olla mukana tekemässä ja kehittämässä yhdistyksen toimintaa”, kommentoi Petri.

Sonja Takkunen, varapuheenjohtaja

On toiminut monipuolisissa sosiaali- ja terveysalan työtehtävissä viimeisen 20 vuoden ajan, lisäksi hänellä on ollut oma hoiva-alan yritys viiden vuoden ajan. Koulutukseltaan Sonja on lähihoitaja, seksuaalineuvoja ja erityistason seksuaaliterapeutti. Elämäänsä Sonja kuvaa olevan monipuolista ja antoisaa. Kohta aikuistuvien lasten lisäksi hänen arkeaan värittää adoptio-erityislapsi. “Yhdistyksessä toivon, että pystyn jakamaan kokemuksiani ja ymmärrystä sekä osaamistani eri näkökulmista”, täydentää Sonja.

Selda Demirtas

On vuonna 2020 aloittanut hallituksen jäsen, vastavalmistunut yhteisöpedagogi ja innokas järjestöaktiivi. Seldalla on pitkä kokemus Invalidiliiton nuorten toiminnasta ja muualtakin vammaisjärjestökentältä. Vammaisjärjestöjen lisäksi Selda istuu myös Nuorisoalojen kattojärjestö Allianssi Ry:n hallituksessa.

Terhi Mustonen

On syksyllä 2020 aloittavan hallituksen tuore jäsen, psykologi ja kahden harrastavan alakoululaisen äiti. Päivätyössään hän luotsaa nuorten digitaalisiin riippuvuuksiin kohdennettua toimintaa. ”Oman lapseni kautta olen päässyt tutustumaan yhdistyksen pitkäjänteiseen työhön lasten ja nuorten harrastustoiminnan edistämisessä”, Terhi kertoo. ”Yhdessä tekeminen ja onnistumisen kokemukset kannustavassa ja yksilölliset tarpeet huomioivassa ympäristössä ovat asioita, joiden merkitystä ei nykymaailmassa voi liikaa korostaa. Tällaista toimintaa haluan myös itse olla viemässä eteenpäin”, hän lisää.

Jenni Turunen

On ollut hallituksessa vuodesta 2019 lähtien. Päivätyönään Jenni hoitaa ammattiliiton viestintäpäällikön tehtäviä. Hänen kahdesta lapsestaan vanhempi käy uimaryhmässä. ”Harrastusten kautta saaduilla kokemuksilla voi olla pitkäaikaisia positiivisia vaikutuksia lapsen ja nuoren elämään. Haluan edistää sitä, että kaikilla on aidosti mahdollisuus löytää itselleen iloa tuottava harrastus”, Jenni kertoo.  

Anu Wacklin

On syksyllä 2020 valitun yhdistyksen hallituksen uusi jäsen. Ollut Malaryn toiminnassa mukana jo noin 20 vuotta.  Yhdistyksen toiminnassa on toiminut toimintaterapeuttina PoKe-kuntoutuksessa (nyk. TAVAT), erilaisissa asiantuntijatehtävissä ja erilaisten ryhmien ohjaajana. Arkityönään Anu toimii erityisluokanopettajana Espoossa. ”Mahdollisuus Lapselle toteuttaa erilaisille lapsille ja nuorille oikeasti mahdollisuuksia harrastaa ja osallistua – tätä haluan olla mukana tukemassa osaltani”, toteaa Anu.

Yhdistyksen palvelut

Yhdistyksen palveluita ovat Kunnon, Toiminnan ja Ilmaisun Huoneet, yksilöohjaus, kotiharjoitteluohjelma, avoin toiminta sekä lääkinnällinen kuntoutus.

Toimintakertomus 2020

Toimintasuunnitelma 2021