045 605 6165 info@malary.fi

Toiminta ja arvot

Tukea erityislapsille ja -nuorille

Tarjoamme erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille monipuolista vapaa-ajantoimintaa ja kuntoutumista tukevaa toimintaa pääkaupunkiseudulla. Toimintaa tuotetaan yhdistyksen omien tilojen lisäksi ympäri pääkaupunkiseutua.

Toiminnan tarkoituksena on edistää erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä elämänlaatua ja asemaa. Huomioimme toiminnassa jokaisen yksilölliset tarpeet ja toiminta rakennetaan lasten sekä nuorten toimintakyvyn ehdoilla. Toiminnassa ei ole diagnoosi- eikä ikärajoja.

Yhdistys omistaa yrityksen Malary Oy, joka myy erilaisia kuntoutumista ja hyvinvointia tukevia palveluja kuten fysio- ja toimintaterapiaa.

Yhdistyksen toiminta

Yhdistyksen toiminta auttaa kiinnittymään yhteisöön ja toimimaan sen jäsenenä sekä osana yhteiskuntaa. Toiminnalla vahvistetaan lapsen ja nuoren toimintakykyä sekä itsenäisen elämän taitoja. Tavoitteena on, että lapsi oppii hyödyntämään lähiympäristön palveluja oman hyvinvoinnin edistämisessä. Yhdistyksen toiminnassa mukana oleville perheille tuotetaan yhteistä toimintaa, johon kaikki perheen jäsenet voivat osallistua yhdenvertaisesti.

Yhdistys on perustettu vuonna 1992 vanhempainyhdistyksenä. Tärkeimmät rahoittajat ovat Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA, jäsen- ja käyntimaksut sekä lahjoitukset. 

Yhdistyksen hallitus 2024-2025

Petri Sämpi, puheenjohtaja

Yhdistyksen hallituksessa jäsenenä vuodesta 2017 lähtien ja hallituksen puheenjohtajana keväästä 2019 lähtien. Resonaarin musiikkiopiston päätoiminen opettaja ja entisen uimaryhmäläisen isä. “Tekemisen ja osallistumisen ilo kuuluvat kaikille. Arvostan yhdistyksen tekemää työtä todella paljon. On hienoa saada olla mukana tekemässä ja kehittämässä yhdistyksen toimintaa”, kommentoi Petri.

Sonja Takkunen, varapuheenjohtaja

On toiminut monipuolisissa sosiaali- ja terveysalan työtehtävissä viimeisen 20 vuoden ajan, lisäksi hänellä on ollut oma hoiva-alan yritys viiden vuoden ajan. Koulutukseltaan Sonja on lähihoitaja, seksuaalineuvoja ja erityistason seksuaaliterapeutti. Elämäänsä Sonja kuvaa olevan monipuolista ja antoisaa. Kohta aikuistuvien lasten lisäksi hänen arkeaan värittää adoptio-erityislapsi. ”Yhdistyksessä toivon, että pystyn jakamaan kokemuksiani ja ymmärrystä sekä osaamistani eri näkökulmista”, täydentää Sonja.

Selda Demirtas

On vuonna 2020 aloittanut hallituksen jäsen,  yhteisöpedagogi ja innokas järjestöaktiivi. Seldalla on pitkä kokemus Invalidiliiton nuorten toiminnasta ja muualtakin vammaisjärjestökentältä. Vammaisjärjestöjen lisäksi Selda työskentelee Rusetti ry:n VEERA-hankkeessa projektisuunnittelijana.

Heikki Jungman

On työskennellyt vuodesta 2016 yhdistyksessä vastuualueenaan tiedonhallinnan, arvioinnin ja viestinnän kehittäminen. ”Työsuhteeni päätyttyä keväällä 2022 halusin jäädä kehittämään yhdistystä”, Heikki kertoo. ”Hallitukseen hakeminen tuntui luonnolliselta tavalta yhtäältä tarjota kokemustani yhdistykselle, toisaalta minun oppia vielä laajemmin yhdistyksen toiminnasta.” Heikki on yhden lapsen isä. Hänellä on tradenomin ja filosofian maisterin tutkinnot. Hän on työskennellyt järjestöalan tiedonhallinnan tehtävissä yli kymmenen vuotta, mutta nykyään hän on päivätöissä museoalalla.

Sara Lipponen

Työskenteli yhdistyksessä kuntouttavana toimintaterapeuttina elokuusta 2022 heinäkuuhun 2023, jonka jälkeen siirtyi muualle tekemään töitä erityislasten apuvälineiden parissa.
”Hallitukseen hakeutuminen tässä kohtaa tuntui hyvältä mahdollisuudelta olla edelleen osana yhdistystä. Toivon ja uskon, että pystyn omalla osaamisellani sekä innokkaalla työotteellani tuomaan hallitukseen lisävahvistusta. Yhdistyksessä toimitaan tärkeiden asioiden äärellä, joten meidän täytyy myös tehdä tärkeitä tekoja tukeaksemme yhdistyksen kehitystä ja tulevaisuutta nyky-yhteiskunnassa!”

Anu Wacklin

On syksyllä 2020 valitun yhdistyksen hallituksen uusi jäsen. Ollut Malaryn toiminnassa mukana jo noin 20 vuotta.  Yhdistyksen toiminnassa on toiminut toimintaterapeuttina PoKe-kuntoutuksessa (nyk. TAVAT), erilaisissa asiantuntijatehtävissä ja erilaisten ryhmien ohjaajana. Arkityönään Anu toimii erityisluokanopettajana Espoossa. ”Mahdollisuus Lapselle toteuttaa erilaisille lapsille ja nuorille oikeasti mahdollisuuksia harrastaa ja osallistua – tätä haluan olla mukana tukemassa osaltani”, toteaa Anu.

Missio, visio ja arvot

VISIO: Toimimme palveluntuottajana ja valtakunnallisena asiantuntijana, joka kouluttaa, jakaa tietoa ja vaikuttaa alan kehittämiseen.

MISSIO: Olemme yhdenvertainen toimija, joka tuottaa erityisryhmille tavoitteellista harrastetoimintaa, kuntoutusta ja perheen sekä arjen ohjausta. Rakennamme kannustavaa toimintaa kasvaa ja kehittyä yksilöllisesti.

ARVOT: rohkea, varma ja kannustava