045 605 6165 info@malary.fi

Meillä Malarylla käynnistyi maaliskuussa uusi ANTOISA-hanke, jossa kehitetään harrastustoimintaa 16–29-vuotiaille autismikirjon nuorille, joilla ei ole kehitysvammaa. Haluamme tavoittaa Antoisan toiminnalla ne nuoret, jotka viettävät kaiken tai melkein kaiken vapaa-aikansa kotona, ja antaa heille sopivia mahdollisuuksia kodin ulkopuoliseen harrastamiseen. Kotona oleminen ei läheskään aina ole nuoren oma vapaa valinta, vaikka vanhemmista ja nuoresta itsestäänkin saattaa tuntua siltä. 

Autismikirjon nuorilla on muita nuoria suurempi vaara syrjäytyä ja jäädä vapaa-ajalla kotiin kodin ulkopuolisen harrastamisen sijaan. Ainakin osasyynä on usein huonot kokemukset sosiaalisista tilanteista muiden nuorten kanssa. Etenkin koulukiusaamiskokemukset rikkovat nuoren itsetuntoa ja luottamusta muihin ihmisiin, mutta pienetkin vaikeat tilanteet ja väärinymmärrykset kasautuvat pikkuhiljaa isoiksi sosiaalisen epäonnistumisen ja erilaisuuden tunteiksi. Nämä tunteet vaikuttavat merkittävästi siihen, haluaako tai uskaltaako nuori lähteä harrastamaan muiden nuorten joukkoon. Turvallisesti kotiin jääminen tuntuu helposti paremmalta vaihtoehdolta kuin riski uusiin epäonnistumisiin.  

Toistuvien pettymysten takia nuori voi kokea kodin ulkopuolisen maailman ja sen ihmiset turvattomiksi ja yrittämisen turhaksi. Miksi edes kokeilla, kun ei kuitenkaan onnistu? Nuori ei ole päässyt vertaistensa tavalla osalliseksi harrastamisen ja sosiaalisuuden maailmaan, kun turvallisia paikkoja ja ihmisiä ei ole löytynyt. Nuorille suunnatussa vapaa-ajan toiminnan suunnittelussa ja järjestämisessä osataan harvoin ottaa huomioon autismikirjoon liittyviä tarpeita, mikä tekee harrastuksiin osallistumisesta vaikeaa, vaikka itse harrastustoiminta olisikin mieluista. Onko nuorella oikeasti varaa valita vapaa-ajan vieton tapoja, kun tarjolla olevat kodin ulkopuoliset vaihtoehdot eivät ole tehty häntä varten?  

Kokemuksemme perusteella erityisryhmätoiminta on usein osallistujille ja vanhemmille todella merkityksellistä: harrastajalle kenties ainut mahdollisuus harrastukseen ja vanhemmille kaivattu lepohetki arjen keskellä. Harrastus voi olla koko viikon kohokohta ja mahdollisuus kohdata vertaisia. Autismikirjon nuoret tarvitsevat muiden nuorten tavoin oikean mahdollisuuden valita harrastuksensa, ja me haluamme tarjota sellaisen Antoisan toiminnalla. Haluamme suunnitella sopivaa toimintaa juuri näille autismikirjon nuorille, jotka kokevat, ettei kotona olemiselle ole oikeita ja mielekkäitä vaihtoehtoja. Se onnistuu vain kysymällä itse nuorilta, mitä he haluavat ja kuuntelemalla heidän vastauksiaan. ANTOISA-hankkeen tavoite on kehittää ja järjestää autismikirjon nuorille harrastustoimintaa heidän ehdoillaan, jotta myös heillä olisi todellinen vapaus valita harrastus.  

Hankkeen etenemistä voi seurata sosiaalisessa mediassa. Löydät meidät Instagramista ja Facebookista.  Ota tilimme seurantaan ja saat aina tietää mitä hankkeessa tapahtuu. Tällä hetkellä keräämme tietoa autismikirjon nuorten harrastamisesta. Haluamme kuulla kokemuksia, toiveita ja tarpeita harrastamiseen liittyen nuorilta, vanhemmilta sekä ammattilaisilta. Mikäli mieleesi tulee mitä vain hankkeeseen liittyvää, laita viestiä hankkeen projektikoordinaattorille Meri Aaltoselle. 

Meri Aaltonen
Projektikoordinaattori
ANTOISA-hanke
Puh.050 547 8291
meri@malary.fi 

ANTOISA-hankkeen työntekijät

ANTOISA-hankkeen työntekijät: vasemmalla Meri ja oikealla Susanna