045 605 6165 info@malary.fi

Harrastuskysely lapsille, nuorille ja vanhemmille, kun lapsi tai nuori tarvitsee vapaa-aikaan erityistä tukea

Idea kyselyyn on lähtenyt Ilmaisun Huone -hankkeessa, jonka toimintaan pandemia vaikutti merkittävästi. Kyselyselvityksellä halusimme selvittää:

  • Onko tuetulle harrastustoiminnalle tarvetta.
  • Millaisia harrastuksia paikkakunnilta puuttuu erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille.
  • Miten toiminnasta saadaan saavutettavaa ja esteetöntä.
  • Mitkä asiat ovat harrastamisen esteenä.
  • Miten tieto harrastuksista saadaan vanhemmille ja muille harrastuksista päättäville tahoille.

Kysely oli tarkoitettu erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten (0–30-vuotiaiden) vanhemmille sekä muille tärkeille läheisille.
Kyselyyn pystyi vastaamaan 24.4–15.5 välisenä aikana. Vastaamiseen meni noin 10 minuuttia. Kysely on ollut osa Ilmaisun Huone -hanketta (2020–2022). Tuloksilla kehitetään yhdistyksen harrastustoimintaa.

Kyselyyn vastasi 90 vanhempaa ja 11 lasta tai nuorta. Suurin osa vastaajista edusti pääkaupunkiseutua, mutta vastauksia saatiin myös muualta. Vastauksia voi siis hyödyntää valtakunnallisesti. Alla on tärkeimmät tekijät, jotka vaikuttavat harrastuksen onnistumiseen.

Estävät ja mahdollistavat tekijät harrastamisessa

Estävät ja mahdollistavat tekijät harrastamisessa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selvityksestä löydät tarkempaa tietoa, mitkä harrastukset kiinnostavat ja mihin harrastamisen järjestämisessä kannattaa kiinnittää huomiota. Lue alla olevasta linkistä selvitys:
VANHEMPIEN NÄKEMYKSIÄ ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN LASTEN JA NUORTEN HARRASTAMISEEN
Kyselyselvitys 2022

Toivottavasti kyselystä on hyötyä meille kaikille, jotka järjestämme harrastuksia yhteiselle kohderyhmälle.
Kiitos kaikille kyselyyn osallistuneille!

Lisätietoja
Tuuli Ahonen
projektikoordinaattori
050 544 4611
tuuli@malary.fi